روزنامه ملی انیس

سهولت و سرعت در روند ارایه خدمات به ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت در اولویت قرار داشته باشد

لعل‌الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین، به ادامه سفرهای ولایتی به هدف بررسی وضعیت و رسیدگی به مشکلات ورثه شهدا و معلولین دیروز با هیئت همراه شان عازم ولایت پروان شده، با والی و مقامات این ولایت دیدار و صحبت نمودند.
در نخست آریوبی اتحاف دعا به روح شهدای اخیر سیلاب های پروان نموده و به شهدا جنت فروس استدعا نمودند.
سپس با دگر جنرال فضل‌الدین عیار والی ولایت پروان، روی مسایل مختلف از جمله؛ بررسی اسناد، تحصیلات، پرداخت حقوق، استخدام، آگاهی دهی، دسترسی فزیکی معلولین به اماکن عامه، سرپناه و سایر نیازهای این قشر صحبت نمودند.
فضل‌الدین عیار از تشریف آوری آریوبی و هیئت همراه شان به این ولایت پروان خوش آمدید و ابراز امتنان نموده و افزودند، با فعالیت‌ها و دست آوردهای چشم‌گیر وزارت دولت در امور شهدا و معلولین که در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف صورت گرفته، نمایانگر پیشرفت‌های ارزنده این وزارت می‌باشد که تاثیر آن بر بهتر شدن زندگی قشر معلول و خانواده شهدا اثر گذار خواهد بود.
والی پروان نیز از پیشرفت‌ها و نیازهای آمریت امور شهدا و معلولین، پروسه صلح و همکاری های مشترک آینده صحبت نمودند.
لعل الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین، روی حل مشکلات و رسیدگی به نیازهای ورثه شهدا و معلولین تاکید کرده و اضافه نمودند، به هدف رسیدگی به نیازها و مشکلات ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت اقدامات مهم و عملی صورت گرفته است.
همچنان آریوبی افزودند؛ ختم بیروکراسی، سیستم سازی، تفکیک اسناد سیاه از سفید و تامین شفافیت از اولویت‌های وزارت بوده که با همآهنگی و تلاش‌های همکاران توانسته ایم یک سیستم درست مدیریتی را ایجاد نماییم؛ تا سهولت و سرعت در روند ارایه خدمات به ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت در آن در اولویت قرار داشته باشد.
آریوبی ضمن پیشرفت سایر کارها در مرکز، تاکید روی ایجاد مرکز توان بخشی و آسایشگاه برای افراد دارای معلولیت در ولایت پروان نموده و آن را یک نیاز مبرم در بازتوانایی افراد دارای معلولیت عنوان نمود.
بررسی اسناد ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت در مرکز و ولایات، یکی از موضوع مهم آجندای این سفر بود که در رابطه معلومات ارایه نمودند.
همچنان در بخش از برنامه رئیس شورای ولایتی این ولایت صحبت نموده و از مشکلات ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت یاد نموده و از مقام وزارت خواستند که در زمینه رسیدگی شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید