روزنامه ملی انیس

سمپوزیم گوهرشاد بیگم در شهر تاشکند برگزار شد

سمینار ملکه گوهرشاد بیگم ملکه شاهرخ میرزا با اشتراک نمایندگان افغانستان واوزبیکستان به تاریخ ۲۳قوس مصادف باچهاردهم دسمبر در شهر تاشکند برگزار گردید.

در این سمپوزیم مقالات تحقیقی راجع به شخصیت وکارکردهای ملکه گوهرشاد بیگم بانوی خردمند وسیاستمدار دوره تیموریان در هرات از جانب نویسندگان افغانستان و اوزبیکستان به خوانش گرفته شد.در آغاز سمپوزیم که بتاریخ ۱۴دسمبر مصادف به روز جمعه بود نخست از همه وزیر اطلاعات وفرهنگ اوزبیکستان بختیار سیف‎الله یوف راجع به ا همیت برگزاری این سمپوزیم ودررابطه به مشترکات فرهنگی میان افغانستان واوزبیکستان صحبت نمود وبه هیئت افغانی خوش آمدید گفت.بعداً فریدون الهام محمودی معاون ادارهء امور جمهوری اسلامی افغانستان پیام رئیس جمهور افغانستان محمداشرف غنی را قرائت نمود و پیرامون موضوع صحبت
کرد. بعدا نویسندگان افغانستان باالنوبه مقالات تحقیقی خود را در این سمپوزیم به خوانش گرفتند.این سمپوزیم  به همکاری همه جانبه سفارت اوزبیکستان مقیم کابل برگزار گردید ودرآن از جانب افغانستان به تعداد پنج تن از اعضای هیئت هریک فریدون الهام محمودی معاون ادارهء  امور جمهوری اسلامی افغانستان استاد فوزیه آرال حبیبی متخصص اتصال منطقوی در ریاست جمهوری ومسئول دفتر ونماینده کشورهای اوزبیکستان، ترکمنستان، قزاقستان وتاجکستان، محمد ادریس توکلی کارشناس حقوقی در ریاست جمهوری، محمد رحیم پیرزاده نماینده وزارت خارجه ومحمد رفیق قادری مدیر بخش اوزبیکی مجله وطنداران وزارت اطلاعات وفرهنگ اشتراک نموده مقالات تحقیقی شان را در ارتباط به موضوع به خوانش گرفتند که مورد استقبال اشتراک کنندگان قرار گرفت.در این سمپوزیم نویسندگان از جانب اوزبیکستان هریک بهرام عبدالحلیموف عبدالرحیم منانوف، محمد علی، خرشید فیضی یوف، تولقین حیت و مولوده یو سفوا مقالات تحقیقی شان را در رابطه به زندگی وشخصیت ملکه گوهرشاد بیگم قرائت نمودند.در اخیر تحایفی نیز از طرف کشور اوزبیکستان به هیئت افغانی در نظر گرفته شده بود اهدا گردید وسمپوزیم در فضای خیلی دوستانه خاتمه یافت.

ممکن است شما دوست داشته باشید