روزنامه ملی انیس

سمپوزیم آثار باستانی  و انکشاف معدن مس عینک برگزار شد

وزارت اطلاعات وفرهنگ درهمکاری مشترک با وزارت معادن و پترولیم سمپوزیم  آثار باستانی و انکشاف معدن مس عینک را برگزارمی کند.

به گزارش آژانس باختر، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ و نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم دیروز در نشستی با حضور متخصصان هر دو وزارت چگونگی برگزاری
این سمپوزیم را مورد بحث قرار دادند و تصمیم برآن شد تا جهت هماهنگی و تفاهم بیشتر جلسه هایی در این مورد برگزار شود.

در این نشست پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنر نیز حاضر بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید