روزنامه ملی انیس

سفیرسریلانکا خواهان برگزاری نمایشگاه آثارگنجینۀ باختردرآن کشورشد

سفیرسریلانکا مقیم کابل روزچهارشنبه دردیدار با حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ،  خواهان برگزاری نمایشگاه آثارگنجینۀ باختر، درآن کشورشد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیدارکه درکابل صورت گرفت سفیرسریلانکا مقیم کابل گفت که درماه می سال آینده میلادی نمایشگاه آثارباستانی درشهر کولمبو مرکز سریلانکا برگزار میشود.

وی خواهان همکاری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درزمینه برگزاری آثارگنجینۀ باختر افغانستان در شهرکولمبوشد. حسینه صافی درکنار آن که از همکاری وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به برگزاری نمایشگاه گنجینۀ باختر درآن کشور اطمینان داد،  خاطرنشان ساخت که محمد اشرف غنی رئیس جمهوراسلامی افغانستان بر توسعه و تحکیم مناسبات دوستانه و همکاری های منطقه یی میان کشور های دوست تاکید دارد. سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ افزود که پس از امضای تفاهمنامه میان دو کشور زمینه برای برگزاری نمایشگاه آثارگنجینۀ باختر درکشورسریلانکا فراهم خواهد شد. همچنان وی ازسفیر سریلانکا خواست که درکناربرگزاری این نمایشگاه،  زمینه برای نمایشگاه صنایع دستی افغانی را نیز درآن کشورفراهم سازند.

ممکن است شما دوست داشته باشید