روزنامه ملی انیس

سفر وزیر مبارزه علیه موا مخدر به  کشور کرواسی

بر علاوه، هیئت وزارت مبارزه با مواد مخدر در نشست منطقه­ ای میان اروپای جنوب شرقی و آسیای غربی و میانه جهت ایجاد همکاری در مقابله با جریان­ های مالی غیرقانونی که در مقر وزارت امور خارجه کشور کرواسی تدویر یافته بود اشتراک نموده و راجع به چگونگی مبارزه با جریان های مالی غیر قانونی و اهمیت آن در راستای مبارزه با مواد مخدر صحبت نمود و توجه کشور های اشتراک کننده را در زمینه منحیث مسوولیت مشترک همه کشور ها جلب نموده و از کشور های اشتراک کننده تقاضا نمود تا در راستای جلوگیری از صدور پریکرسرهای کیمیاوی به افغانستان و شستشوی پولی و همچنان کاهش تقاضا به مواد مخدر همکاری همه جانبه نمایند.

ضمناً، هیئت وزارت مبارزه با مواد مخدر در حاشیه این نشست با آقای الکساندر نماینده (UNODC) در جنوب شرق اروپا و آقای جرمی میلسون همآهنگ کننده برنامه منطقوی (UNODC) ملاقات جداگانه نموده و راجع به موضوعات مختلف از جمله تقویت حمایت ها از برنامه های معیشت بدیل، کاهش تقاضا وتداوی معتادین، تحقیق در امر مبارزه با مواد مخدر بخصوص مسیر های قاچاق مواد مخدر، حمایت مالی و تخنیکی کشور ها در راستای تطبیق پلان عمل ملی مبارزه با مواد مخدر و تقویت همآهنگی  صحبت نمودند.

وزیر مبارزه با مواد مخدر تاکید نمودند که مواد مخدر مشکل همه کشور هاست، افغانستان در این میان قربانی اصلی است. باید منحیث مسولیت مشترک ، UNODC  مشترکاً با ما تلاش نماید، و توجه سایر کشور ها را برای حمایت از افغانستان جلب کند. مشکل مواد مخدر تنها مشکل افغانستان نه، بلکه مشکل بین المللی است. طالبان و سایر گروه های تروریستی می خواهند بالای مناطقی تمرکز داشته باشند که در آنجا مواد مخدر بیشتر است. باید جامعه جهانی بخاطر مختل ساختن شبکه های تولید، پروسس و قاچاق مواد مخدر مشترکاً تلاش نمایند.

قابل تذکر است که در این سفر دوکتور محمد عثمان فروتن رئیس عمومی پالیسی و پلان وزارت مبارزه با مواد مخدر ، نیز در ترکیب هیات افغانستان اشتراک داشتند.

منبع: ویب سایت وزارت مبارزه علیه موادمخدر

ممکن است شما دوست داشته باشید