روزنامه ملی انیس

سرپرست وزارت معارف: نباید نگاه اقتصادی بر تعلیمات خصوصی حاکم باشد

داکترمحمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف دیروز در دیدار با معاون اتحادیه مکاتب خصوصی ولایت کابل مطرح ساخت که نباید نگاه اقتصادی بر تعلیمات خصوصی حاکم باشد .

این اظهارات در حالی بیان می گردد که اتحادیه مکاتب خصوصی ولایت کابل می کوشند آنعده مکاتبی که در چوکات این اتحادیه فعال اند تاهنوزمجوز قانونی بدست نیاورده اند ، جواز بگیرند .

معاون اتحادیه مکاتب خصوصی ولایت کابل این موضوع را در دیدار با سرپرست وزارت معارف مطرح ساخت .

اوگفت: اتحادیه مکاتب خصوصی تلاش می‌ کند تا سال آینده تعلیمی تمامی مکاتب فعال این اتحادیه با مجوز قانونی و به شکل اصولی در راستای تعلیم و تربیه شاگردان قدم بردارند.

به گزارش آژانس باختر: داکترمحمد میرویس بلخی دراین دیدار درمورد مشکلات مکاتب خصوصی ولایت کابل بحث کرد و گفت که نباید نگاه اقتصادی بر تعلیماتخصوصی حاکم باشد.

خان محمد نوری معاون اتحادیه مکاتب خصوصی ولایت کابل تعهد سپرد که این اتحادیه تلاش می‌کند تا سال آینده تعلیمی تمامی مکاتب فعال این اتحادیه با مجوز قانونی در رستای تعلیم و تربیه شاگردان عمل کند .

در حال حاضر بیش از ۱۴ هزار مکتب خصوصی در سراسر افغانستان وجود دارد اما شمار مکاتب خصوصی بدون جواز تا هنوز مشخص نیست.

ممکن است شما دوست داشته باشید