روزنامه ملی انیس

سرپرست وزارت مخابرات: در برابر یک افغانی مردم مسئولانه برخورد می کنیم

محمد فهیم هاشمی سرپرست وزات مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در مشرانو جرگه گفت که در برابر یک افغانی مردم مسئولانه برخورد می شود.

او که در کمیسیون مواصلات و مخابرات مشرانو جرگه صحبت می کرد از جمع آوری ۱۰ درصد محصول خدمات مخابراتی به اعضای کمیسیون معلومات داد و افزودکه در برابر هر یک افغانی مردم، مسئولانه برخورد می کند.

به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به آژانس باختر هاشمی همچنان بیان کرد که این وزارت تلاش می کند که برای رسیدن به روند شفاف نظارت از جمع آوری محصول خدمات مخابراتی حتی یک روز را نیز تلف نکند. سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همچنان افزود که گروه های تخنیکی وزارت در جستجو راه اساسی و دقیق برای نظارت جدی و همه جانبه می باشد.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از آغاز روند جمع آوری محصول خدمات مخابراتی تا اکنون بیشتر از ۱۶ میلیارد افغانی جمع آوری کرده است و به حساب عواید دولت واریز شده است .

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همچنان افزود که نظام جمع آوری محصول ده درصد خدمات مخابراتی، تا چهار ماه آینده تکمیل خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید