روزنامه ملی انیس

سرپرست وزارت مالیه پیرامون  بودجه ملی به سوالات اعضای مشرانو جرگه پاسخ ارائه کرد

درجلسه دیروزمشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم ‌یار، علاوه ازاجرای تحلیف دوعضو جدید مجلس؛ سرپرست وزارت مالیه پیرامون مسوده بودجه ملی سال مالی۱۳۹۹ به پرسش‌های سناتوران پاسخ ارائه کرد. 

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر  درجلسه طبق اجندا شاه بی بی وخانم ملیحه جامی که ازسوی رئیس جمهور به عنوان اعضای انتصابی مشرانوجرگه گماشته شده اند مراسم تعحلیف را اجرا کردند.

سپس سرپرست وزارت مالیه  محمد عظیم قویاش رئیس کمیسیون اقتصادملی، مالی وبودجه وسایراعضأ، با یاد آوری ازترتیب بهتربودجه امسال نظربه گذشته‌ها  ازبی موازنه گی درمسوده بودجه مذکور، پیش‌بینی نشدن بودجه ولایتی، کاهش بودجه انکشافی ادارات بدون موافقه آن‌ها، انتقال سال به سال بودجه برخی پروژه های انکشافی، اجرا نشدن پول قرارداد پروژه های انکشافی درربع اول سال مالی، مساله اشتغال زایی  کسربیلانس تجارتی وتادیات، عدم توجه به پیشنهاد های سناتوران درمورد شمولیت برخی پروژه های عام المنفعه در بودجه سال‌های گذشته وتاکید برمراعت این روند درمسوده بودجه سال مالی آینده، جلوگیری ازدخالت زورمندان درتطبیق بودجه، نحوه اخذ قرضه۲۶۶ میلیارد افغانی، مصرف بالاترازیک میلیارد افغانی اضافی، تاکید برتطبیق پروژه گردن دیوار؛ سرک حلقوی کابل، نبود توازن درمقرری‌های وزارت مالیه به ویژه سطوح رهبری وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.    

سپس زاهد همدرد معین وسرپرست وزارت مالیه با تایید برخی ضعف درنحوه بودجه سال‌های قبلی؛ تعهد کرد که نظریات مشورتی اعضای مجلس را در بودجه سال جاری درنظرمی‌گیرد وازسناتوران خواست که تطبیق آنرا با واحدهای بودجودی مربوطه تعقیب نمایند.

  موصوف گفت با وصف کاهش امکانات مالی در وجوه داخلی وبیرونی  نیازمندی ها وضروریات به طورچشم‌گیردرحال افزایش است واین به یک بحث ملی به سطح دولت نیاز است تا به آن توجه لازم صورت‌گیرد وافزود متأسفانه باوجودتلاش‌هایکه صورت می‌گیرد تا درتوزیع امکانات مالی تعادل را درنظر گیرند اما این روند ازسال‌های قبل تا اکنون تحقق نپذیرفته است.    

موصوف درمورد انتقال واضافه مصرف یک اعشاریه هفت میلیارد افغانی ازکد مخصوص گفت ازاینکه برای برخی مسایل درآغازسال مالی پول مدنظرگرفته نشده بود بناءً مقداریادشده درموارد اساسی به مصرف رسیده است همچنان خاطرنشان ساخت به اساس مصوبه کابینه واحدهای بودجوی که نتوانسته اند درشش ماه اول سال بودجه انکشافی شانرا تا ۵۰ درصد به مصرف برسانند دربودجه یی انکشافی آنان تنقیص آمده وبه واحدهای بودجودی دیگری انتقال داده شده است.    

معین وزارت مالیه اضافه کرد برای سال جدیدمالی ۲۰۰میلیون دالرقرضه درنظرگرفته شده که بانک انکشاف آسیایی وبانک اسلامی درآن سهم بزرگ دارند وفیصدی مضاربت آن نیزبسیار پایین بوده ازسوی دیگر پرداخت این قرضه ها طویل المدت می‌ باشد و دربخش‌های زیربنایی به مصرف خواهدرسید.  

شماری از اعضا گفتند تعلل دراعلان نتایج انتخابات واعتراضات درپیوند به این مسأله به نفع کشورنمی باشد، باید کمیسیون مستقل انتخابات استقلال خودرا ثابت کند، نتایج را اعلان کند ونیزبه فیصله های این ارگان احترام گذاشته شود. 

   درجمع‌بندی مباحث، فضل هادی مسلم‌یار از فرمانده لوای سرحدی هلمند به عنوان سنگردار راه آزادی یاد آوری کرد به بازماندگانش ابراز تسلیت کرد. مسلم یار افزود: مردم افغانستان درششم میزان شاهکاری کردند به پای صندوق های رای رفته وبه نامزد مورد نظرشان رای دادند وحالا کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که مطابق قانون هرچه زودتر نتایج انتخابات را اعلان کند تا برمبنای آن حکومت جدید وهمه شمول به وجود آید. 

رئیس مشرانوجرگه با اشاره با سفردونالد ترمپ به افغانستان گفت: پایگاه نظامی بگرام نیز خاک وملکیت افغانستان است اینکه رئیس جمهورامریکا به نسبت وضع امنیتی به ارگ نیامده؛ فرقی ندارد، چون درگذشته نشست‌های مشابه درجلال آباد وهرات با رهبران کشورهای دیگرصورت گرفته است. 

ممکن است شما دوست داشته باشید