روزنامه ملی انیس

سرپرست وزارت تجارت: رشد صنعت ۸ درصد افزایش داشته است

اجمل احمدی سرپرست وزرات تجارت وصنایع دیروز گزارش سال۱۳۹۷ این وزارت را با رسانه ها شریک کرد.

طبق این گزارش رشد صنعت و تجارت در کشور از یک درصد به ۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش آژانس باختر، اجمل احمدی بیان داشت که ایجاد دهلیز های هوایی و زمینی از عواملی است که باعث رشد تجارت در کشور شده است.

به گفته وی با وجود رشد تجارت  بیلانس تجارت در کشور نگران کننده است.

او افزود که افغانستان در سال گذشته ۷ میلیارد دالر واردات  در مقابل یک میلیارد دالر صادرات داشت.

او بیان کرد که این وزارت کوشش می کند تا میزان صادرات را در سال جاری به ۱٫۵ میلیارد دالر افزایش دهد.

اجمل احمدی بیان داشت که دستاورد های سال گذشته شامل بهتر شدن زیربناهای پارک های صنعتی ، رسیدگی به مشکل برق فابریکه های تولیدی، مصرف
۹۶ درصدی بودجه انکشافی می باشد
. او افزود در بخش اصلاحات در بانک جهانی وزارت تجارت به کسب بهترین شاخص نایل شد.

سرپرست وزرات تجارت علاوه کرد که  این وزرات در نظر دارد در سال جاری رشد زراعت را از
۳ درصد تا ۵ درصد و  رشد صنعت را تا ده درصد افزایش دهد
.

در این نشست مقدسه یورش معین وزارت تجارت و صنایع گفت که در سال گذشته وزارت تجارت بسته های تشویقی را به خاطر جلب سرمایه گذاری به متشبثان ارائه کرد و در نظر دارد این برنامه در سال جاری ادامه یابد.

به گفته وی به منظور افزایش صادرات محموله های دوم بازرگانی  به زودی از راه های بندر چابهار و لاجورد فرستاده
می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید