روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سرور دانش در دیدار با اعضای رهبری روند ۲۱ کارهای فکری و فرهنگی می تواند بر ثبات و پایداری نهادهای اجتماعی بیشتر کمک کند

اعضا و هیأت رهبری نهاد موسوم به روند ۲۱ دیروز با استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار کردند.

اعضای این روند ضمن معرفی اعضا و فعالیت های این نهاد، از کارکردها و دست آوردهای حکومت وحدت ملی در بخش های مختلف از جمله مشارکت سیاسی زنان در رده های تصمیم گیری و حضور زنان در نهادهای دولتی، توجه جدی رهبری حکومت در سهم گیری فعال زنان در پروسه صلح و ایجاد فرصت های بهتر به جامعه زنان یاد کردند.

دیدار کنندگان همچنین با تأکید برحفظ منافع ملی و تعهد به ارزش های نوین کشور، حمایت خویش را از تیم انتخاباتی دولت ساز اعلام کردند.

متقابلا معاون رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت ساختارها و تشکل های اجتماعی- فرهنگی گفت که اعضای روند ۲۱ باید با نگاه کلان ملی در ایجاد ظرفیت سازی میان اعضا و هوادان این نهاد تلاش کند. وی افزود که کارهای فکری و فرهنگی می تواند بر ثبات و پایداری
نهادهای اجتماعی بیشتر کمک کند.

استاد دانش همچنین از اعلام حمایت اعضای رهبری روند ۲۱ قدردانی کرد و گفت که حکومت با برنامه های جامعی که دارد تلاش می کند تا همه اقشار مختلف مردم در تصمیم گیری ها سهیم باشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید