روزنامه ملی انیس

سرور دانش : حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت ها، اصول اساسی روند صلح اند

نیکولای پتیرسن سفیر دانمارک، ارنست نورمان سفیرهلند و پیرآلبرت ایلساس شارژدافیر سفارت ناروی در افغانستان، دیروز با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوردیدار و برحمایت از روند صلح و برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تأکید کردند.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، سفرای کشورهای دانمارک و هلند و شارژدافیر کشور ناروی حفظ دست آوردهای هجده ساله افغانستان مخصوصا در زمینه های حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی های مدنی و حقوق شهروندی را در راستای روند صلح مهم و اساسی عنوان کردند و بر اصل هماهنگی و وحدت نظر میان اتحادیه اروپا، آمریکا و دولت افغانستان در روند صلح افغانستان تأکید کردند. 

به گفته آنان دست آوردهای هجده سال اخیر افغانستان بخشی از ارزش های مشترک میان افغانستان و همکاران بین المللی افغانستان می باشد و در قبال حفظ این ارزش ها همه سهیم اند.

آنان با اشاره به اعلام همکاری اخیر اتحادیه اروپا با افغانستان افزودند که اتحادیه اروپا، افغانستان را در راستای صلح پایدار، اصلاحات، تجارت با کشورهای منطقه و  نیز به عنوان تضمین کننده روند صلح افغانستان کمک همه جانبه خواهد کرد.

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور از همکاری کشورهای اتحادیه اروپا با مردم و دولت افغانستان ابراز خرسندی و برادامه این همکاری ها تأکید کرد. استاد دانش با اشاره به حمایت همه جانبه مردم و دولت افغانستان و کشورهای همکار بین المللی گفت که «علیرغم اختلاف نظر های سیاسی میان حکومت و اپوزیسیون  در افغانستان، در خصوص چارچوب و اصول اساسی صلح توافق نظر جمعی به وجود آمده است.» وی افزود که « اصل نظام جمهوری اسلامی، انتخابات، حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت ها، آزادی بیان و رسانه ها، از جمله اصول اساسی روند صلح می باشند که دولت و تمام رهبران سیاسی افغانستان روی آن ها وحدت نظر دارند.» به گفته استاد دانش اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای دوست نیز این ارزش ها را دست آورد های مشترک می دانند و برحفاظت از آن ها تأکید دارند.

استاد دانش روند انتخابات را یک روند مستقل عنوان کرد و گفت که تداوم روند دموکراتیک یکی از اولویت های مردم و حکومت افغانستان است و بدون انتخابات و ارزش های دموکراسی، صلح پایدار نیز به وجود نخواهد آمد. در این دیدار سفرای کشورهای دانمارک و هلند و شارژدافیر کشور ناروی بر برگزاری به موقع انتخابات در زمان اعلام شده تأکید کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید