روزنامه ملی انیس

سخنگوی وزارت عدلیه: ۴۰۵ تن مظنونان قاچاق انسان محاکمه گردیده اند

در نخست محمد امان ریاضت گفت: گسترش جرم قاچاق انسان در این اواخر در سطح ملی و بین‌المللی نگرانی‌های جدی را برانگیخته و به چالش بزرگی تبدیل شده است.

بر اساس گزارش و ارزیابی‌های صورت گرفته امروزه جرم قاچاق انسان در پهلوی قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر، منبع قابل ملاحظه‌ عواید نامشروع برای مافیای بین‏المللی می‌باشد.

شبکه‌های جنایت‌کار قاچاق انسان از طریق استثمار، فریب و بهره کشی از قربانیان این جرم منافع مالی هنگفتی را بدست می‌آورند.

حوادث تلخ سی سال گذشته موج گستردۀ از مهاجرت‌های غیر قانونی را فراهم ساخت. پیامدهای این حوادث، میراث جنگ، فقر و بیکاری از زمره عوامل تأثیر گذار در افزایش قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در کشور می‌باشد.

اداره‌های عضو کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران بر بنیاد قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و لایحۀ فعالیت‌ خویش، از سال‌ ۱۳۹۴ تاکنون تلاش نموده اند تا مکلفیت‌های شان را در شش بخش مشخص (ساختار، کشف جرایم و گرفتار مظنونان قاچاق انسان، رسیدگی به قضایا و به محاکمه کشاندن متهمان جرایم قاچاق انسان، آگاهی دهی عامه حمایت قربانیان قاچاق انسان و تلاش برای ایجاد هماهنگی به سطح منطقه و جهان) انجام دهند.

وی با اشاره به فعالیت ها و دست آورد های مهم این اداره معلومات داده افزود: تعدیل و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، الحاق به دو پروتوکول قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، برگزاری  ۲۶۵ برنامه گردهمایی آگاهی دهی از اضرار قاچاق انسان برای ۳۴ هزار و ۵۰۰ تن، برگزاری ۲۲۵ ورکشاپ آگاهی دهی از پدیده شوم قاچاق انسان و نشر
 ۱۶۰ گزارش در پیوند به اضرار قاچاق انسان از جمله دست آورد های مهم کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران می باشد.

وزارت حج و اوقاف در پیوند به اضرار و پیامد قاچاق انسان، از طریق ۵۴۰ مسجد برای تعداد زیادی از نماز گزاران در نواحی شهر کابل برنامه آگاهی دهی را انجام داده است. 

۱۸ هزار و ۸۰۱ تن از قربانیان انسان از سوی وزارت های کار و امور اجتماعی و صحت عامه مورد حمایت قرار گرفته است.

موصوف گفت: ۲۶۱ موارد در پیوند به قاچاق انسان اطلاع رسانی شده و۶۱۱ تن از شبکه قاچاقبران انسان کشف گردیده است.

۱۴۷۲ تن از قاچاقبران از سوی ارگان های امنیتی بازداشت و به نهادهای عدلی وقضایی سپرده شده اند.

۴۰۵ تن از مظنونان قاچاق انسان محاکمه گردیده اند.

این کمیسیون تاکنون نشست‌های متعددی را به هدف ایجاد هماهنگی و انسجام امور مربوط به قاچاق انسان و قاچاق مهاجران برگزار نموده است که در نتیجۀ این نشست‌ها، قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تعدیل گردیده و قاچاق مهاجران به عنوان یک عمل جرمی تعریف گردیده است.

همچنان، یک تحقیق ملی پیرامون وضعیت قاچاق انسان در هماهنگی با سازمان بین المللی مهاجرت در هفت ولایت کشور انجام شد که طبق آن، پلان عمل ملی مبارزه علیه قاچاق انسان، پلان آگاهی دهی عامه و پلان سه ساله (۱۳۹۷-۱۳۹۹) این کمیسیون تهیه و تصویب گردید.

همچنان، با توجه به قانون تعدیل شده لایحۀ وظایف کمیسیون عالی و کمیسیون‌های ولایتی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بازنگری و تصویب گردیده است.

با این وضع، طبق گزارش وزارت امور خارجه امریکا که هر سال، یک‌بار به نشر می‌رسد، افغانستان در سال ۲۰۱۶  در ردۀ دوم نظارت قرار داشت اما با توجه به گام‌هایی که در این زمینه برداشته شد، در سال ۲۰۱۷ به ردۀ دوم بدون نظارت ارتقاء یافت.

باور ما این است که جامعه بین المللی، به ویژه همسایگان ما در منطقه به خوبی واقف اند که رفاه، امنیت و ثبات منطقه به رفاه امنیت و ثبات افغانستان بستگی دارد بنابر این، جامعه بین المللی و به خصوص کشورهای منطقه تا زمانی که در راستای تأمین امنیت و ایجاد ثبات در افغانستان همکاری همه جانبه نکنند، بحران قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیر قانونی بیش از این افزایش یافته و آن‌گاه این کشورها نیز به این بحران مواجه خواهند شد.

در حال حاضر کمیسیون عالی قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بودجه مشخص ندارد اکنون این کمیسیون حساب بانکی مشخص را ایجاد نموده تا به کمک دولت افغانستان و نهادهای بین المللی تلاش‌هایش را در مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران افزایش دهد.

بنابر این، ما از آدرس کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران از تمامی ادارات عضوء می‌خواهیم تا مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران را جدی تر گرفته و آنرا در اولویت‌های کار شان قرار بدهند.

قابل یادآوری است که  کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در سال ۱۳۹۰ با ترکیب ۱۶ نهاد دولتی و غیر دولتی ایجاد گردید. وزارت عدلیه، ریاست و سکرتریت این کمیسیون را به دوش دارد. این کمیسیون هر دو ماه بعد، یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. اکنون این کمیسیون در ۳۳ ولایت دفاتر فعال دارد.

خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید