روزنامه ملی انیس

سخنگوی وزارت صحت عامه: واقعات و وافیات ویروس کرونا افزایش یافته است

سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید که در مقایسه به هفته های گذشته واقعات و وفیات نا شی از ویروس کرونا در کشور افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر، داکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید : موج دوم ویروس کرونا در کشور روز به روزافزایش یافته است.
وی بیان کرد که با سرد شدن هوا شیوع موج دوم این ویروس افزایش یافته است. وی تاکید می کند که هموطنان ما بیشتر از ماسک استفاده کنند، به جاهای مزدحم نروند و دست های تان را مکرراً با آب و صابون بشوید .
داکتر سمسور اضافه کرد که آمار هفته چهل وششم نشاندهنده افزایش چشمگیر واقعات مثبت و وفیات ویروس کرونا در کشور می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید