روزنامه ملی انیس

سخنگوی وزارت زراعت: امسال تولیدات جلغوزه به ۲۴۰۰۰ متریک تن خواهد رسید

رستمی سخنگوی در وزارت زراعت و آبیاری در مورد محصولات زراعتی افغانستان خاصتاً کچالوی بامیان گفت: امسال محصولات زراعتی افغانستان بیشتر شده به خصوص حاصلات کچالوی بامیان بادرنظر داشت کیفیت و نامی که دارد به سه صد و هفتاد هزار متریک تن رسیده است، درسالهای گذشته دربامیان درحدود ۶۰۰ سردخانه و ذخایر کچالو ساخته شده که هرکدام این سردخانه ها ظرفیت ۲۰ متریک تن کچالو را دارد.

وی اضافه کرد: تقاضای دهاقین بامیان ایجاد بیشتر سردخانه ها و یخچال ها بود، باوجودی که ۶۰۰ الی ۷۰۰ سردخانه ساخته شده ولی هنوز هم تقاضای شان در اکثریت مناطق ایجادسرد خانه ها به خاطر  ذخایر کچالو بوده به این لحاظ با همکاری بانک انکشاف آسیایی در ولایت بامیان تمرکز بیشتر داریم تا بتوانیم در سالهای آینده ذخایر کچالو را بیشتر بسازیم. همچنین بحث دیگر دسترسی دهقانان به تخم اصلاح شده بود، کچالویی که بتواند باعث افزایش تولید شود که در این راستا ما کار های زیادی را انجام دادیم و بالای ۲۵ نوع کچالو در بامیان تحقیق شده در این راستا  وزارت زراعت و آبیاری و هم سازمان زراعت ملل متحد که با ما در این راستاهمکار است کار می کند.

برداشت ما اینست وقتیکه سطح تولید بیشتر می شود تفاوت در فروش عمده وپرچون به میان می آید و دیگر ترانسپورت نو انتقالات است و بالآخره وقتیکه از عمده فروش به پرچون فروش می رسد آنهم محاسبات خود را دارند به باور ما وقتیکه یک دهقان میتواند از مزرعه خود بین ۸۰ الی ۱۰۰ افغانی فی سیر کچالو را به فروش برساند این بهترین حالاتی است که میتواند از آن عاید بیشتر داشته باشیم، قبلاً یاد آورشدم که ۶۰۰  سرد خانه ساخته شده که کچالو الی ۶ ماه در آنها نگهداری و محافظت شود بناءً در طی این ۶ ماه وقتیکه زمستان می آید و بهای کچالو در مارکیت ها بیشتر می شود آنها می توانند که یک بخش زیادی از کچالوی خود را در مارکیت عرضه کنند.

رستمی در مورد تولیدات جلغوزه در سال جاری در ولایت های پکتیا، خوست پکتیکا، نورستان، ننگرهار و بخش هایی از لغمان کاپیسا و کابل معلومات داده گفت: سال گذشت ۲۳۰۰۰ تن جلغوزه تولیدات عمومی ما در ولایت های پکتیا ، پکتیکا و خوست بود که البته ۷۰ الی ۸۰ درصد جغلوزه افغانستان از همین ولایات تولید می شود و بقیه از ولایت های نورستان، ننگرهار و یک بخشی از لغمان ،کاپیسا و کابل است. بناءً امسال پیشبینی می شود که در ولایت های پکتیا، پکتیکا و خوست بین ۵ الی ۱۰ درصد تولیدات ما بیشتر شود ما پیشبینی می کنیم که امسال تولیدات جغلوزه از ۲۲۰۰ متریک تن به ۲۳۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ متریک تن برسد. و خبر خوش این است که  بزودی صادرات جلغوزه از طریق دهلیز هوایی دوباره به چین مثل سال های گذشته آغاز می شود که امیدوار هستیم بازهم بالای قیمت ها تأثیر گذار باشد  فعلاً  فصل جلغوزه است در مارکیت های کابل عرضه شده و نرخ آن فی کیلو به ۳۰۰۰ الی ۳۵۰۰ افغانی رسیده که فایده بیشتر آن به جیب دهقانان زحمتکش می رسد.              

وی تصریح کرد: درسالهای گذشته جلغوزه افغانستان بنام پاکستان در بازار های جهانی صادر می شد ولی حالا شخص رئیس جمهور تلاش کرد تا برای جلغوزه افغانستان بازار پیدا کند که خوشبختانه با چینایی ها  در این مورد صحبت کرد و بالآخره تفاهم صورت گرفت و صادرات جلغوزه به چین آغاز شد که خوشبختانه یک بخش زیادی از تولیدات جلغوزه  از قاچاق  به پاکستان جلوگیری شده ممکن هنوزهم جلغوزه ما قاچاق شود ولی به آن پیمانه که سالهای گذشته بود بنام پاکستان به مارکیت های خارجی می رفت دیگر آن مشکل حل شد.

رستمی در مورد زیان مند شدن کشاورزان از اثر بارش ژاله و باران گفت: متأسفانه امسال  تغییرات اقلیم و بارش های بی موقع که ما در چند روز گذشته شاهد آن بودیم اثرات سوء به جا گذاشته مثلاً در ولسوالی ها ی ده سبز وفرزه در حدود ۸۰ درصد انگور های که باقی مانده تخریب شده است.            

نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید