روزنامه ملی انیس

سخنگوی وزارت دفاع ملی: با خارج شدن پوسته های اردوی ملی از نقاط کم جمعیت نیروهای پولیس و پولیس محلی در آن جاها اخذ موقعیت می نمایند

بنابه گزارش نیویارک تایمز و به نقل از زبان سه مقام امریکایی که گفته اند: به اساس بخش منتشر ناشده طرح ستراتیژی جدید ایالات متحده امریکا برای جنوب آسیا، از نیروهای امنیتی افغان که از حمایت ایالات متحده برخورد دار است خواسته تا از مناطق دور افتاده و‏کم جمعیت عقب نشینی و در مناطق مهم مستقر شوند. هرچند هدف از این اقدام جلوگیری از حملات علیه قوای امنیتی افغان در مناطق آسیب پذیر کشور و تمرکز بیشتر برتأمین امنیت شهرها بیان گردیده. ولی این گزارش نگرانی های جدی را در بین مردم و کارشناسان عرصه نظامی سبب گردیده و این طرح را به نفع افغانستان ندانسته نوع عقب نشینی و زیر سوال رفتن حاکمیت نظام و تقویت واقتدار طالب می دانند که احتمالاً میدان فعالیت طالب و داعش را وسیعتر بسازد، ولی دگر جنرال محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع ملی در صحبتی به خبرنگار روزنامه ملی انیس با رد این نگرانی ها می گوید: دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور مسئولیت درجه یک نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است این خواست در واقع استقبال دولت امریکا از ستراتیژی وزارت دفاع کشور است که قبلاً نیز به این فکر بود تا قطعات خود را در محلاتی که اهمیت ستراتیژیک بیشتر دارد جابجا نماید. از دید آگاهان امور نظامی در جنگ های به اصطلاح چریکی اگر قطعات امنیتی و دفاعی به پوسته های کوچک تقسیم شود آسیب پذیری بیشستر است، ولی اگر پوسته ها از بضی نقاط کمتر آسیب پذیر جمع و در محلات ستراتیژیک جابجا می شود که همانا بنام بیزیاد می گردد  آسیب پذیری کمتر می گردد. زیرا در داخل بیزها همه امکانات نظامی و تعلیمی وسایر تسهیلات فراهم است. با حضور قطعات در بیزها نیازی به حضور در مناطق دور افتاده نیست.

روی این ملحوظ پالیسی جدید امریکا مبنی بر عقب نشینی نیروهای امنیتی از نقاط کم جمعیت در واقع استقبال از پالسی وزارت دفاع ملی است که قبلاً اجرا شده است. بناءً جهت تقویت ظرفیت توانایی احضارات و وضعیت دادن نیروهای امنیتی و دفاعی پوسته ها و قطعات را جاهای مورد ضرورت تعیین موقعیت کرده تا سرعت عملیات ها را بیشتر و تهدیدات را در محلات مورد نظر کمتر سازیم.

طبعاً با خارج ساختن پوسته ها از نقاط کم جمعیت نیروهای پولیس و پولیس محلی اخذ موقعیت کرده و دفاع می کنند این طرح مؤثریت خوبتر دارد فعلاً نیروهای اردوی ملی از مناطقی در ولایات پکتیا، غزنی غور، فراه، خواسته شده است در سایر ولایات نیز این طرح عملی می گردد.

رادمنش در رابطه به چگونگی ستراتیژی ایجاد نیروهای خیزش مردمی یاد آور شد: پولیس محلی به مثابه نیروی کمکی دفاعی محلی در ولسوالی ها تشکیل گردیده زمانیکه محلات شان به تهدید مواجه می شود. با درخواست کمک نیروهای امنیتی و دفاعی وزارت دفاع، به کمک می شتابند. در افغانستان ۴۰۰ ولسوالی داریم که نیروهای اردوی ملی در همه این ولسوالی ها حضور ندارند اکثراً نیروهای محلی به دفاع و تأمین امنیت می پردازند. اگر تهدید بلند باشد به کمک می پردازیم.

در همین حال جنرال متقاعد عتیق الله امرخیل آگاه امور نظامی نظرش را در رابطه به پالیسی جدید اعلام شده امریکا مبنی برعقب نشینی نیروهای امنیتی از مناطق کم جمعیت و تمرکزشان برشهرها می گوید:

امریکا به خاطر اینکه هرچه زودتر مسأله جنگ افغانستان را ختم بسازد شاید به این فکر شده باشند که با سپردن مناطق دور دست و به گفته خودشان کم جمعیت به طالبان، چراغ سبز منحیث مشوق به پیوستن به مذاکرات صلح باشد. اما این طرح کامیابی نه، بلکه به ناکامی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خواهد انجامید. در مسایل جنگ و صلح بخصوص در مسایل نظامی هیچ گونه فرصتی به دشمن نباید داده شود درغیر آن دشمن به آرایش قوت ها و تقویت نظامی خود برای حمله بیشتر به مراکز خواهند پرداخت از نظر سیاسی شاید مقامات امریکایی به این نظر اند، امتیازی را که در پروسه صلح به مخالفان می دهند نوع صرفه جویی  در ادامه کمک ها است.

زیرا ۱۶۴ میلیارد دالر که برای بازسازی افغانستان در ۱۷ سال اختصاص یافته بیشترین قسمت آن حیف و میل شده و نتیجه ملموس را در قبال نداشته است. بناءً مقامات امریکا شاید برای رهایی از انتقاد مالیه دهندگان به این نتیجه رسیده باشد تا جنگ فرسایشی در افغانستان را که به هزینه بیشتر نیاز دارد. ختم نماید که این کار به نفع افغانستان نیست.

جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی کشور به این باور است:

پیشنهاد این طرح می تواند به کاهش نیروها کمک کند اما با قرار دادن ساحه به دست دشمن مشروعیت نظام زیر سوال می رود. اقتدار طالبان بیشتر می شود زمینه سرباز گیری و اکمالات و میدان فعالیت دشمن وسیع تر خواهد گردید.

نور الحق افسر متقاعد نظامی در رابطه به این طرح گفت: درحالات نظامی، آرایش قوا و بیرون کردن و جا بجا ساختن در بیزها فرق می کند. در حال حاضر غیر از طالب که گروه تروریستی دیگر تحت نام داعش فعالیت دارد. در واقع اینگونه طرح، میدان دادن به دشمن است. دریک چنین وضعیت که نیروهای امنیتی و دفاعی ما هر روز شهید و قربانی می دهند واقعاً جفا است.

اینکه سخنگوی وزارت دفاع می گوید طرح را قبل از پیشنهاد ترامپ عملی ساخته اند ممن نوع گریز از انتقادات مردم افغانستان باشد که فرزندانشان عملاً در جبهه جنگ با مخالفان قرار دارد.

حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید