روزنامه ملی انیس

سب استیشن ۲۲۰ کیلوولت سالنگ جنوبی به بهره برداری سپرده شد

کار احداث سب استیشن۲۲۰ کیلوولت و شبکه  توزیعی ۲۰کیلوولت، سالنگ جنوبی، تونل ها و ریاست سالنگ های ولایت پروان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه به آژانس باختر،ظرفیت پروژه های متذکره ۸ میگاوات امپیر است که در مدت نزدیک به سه سال؛ به پایه اکمال خواهد رسید و شامل اعمار یک سب استیشن با ظرفیت ۸ میگاوات امپیر و شبکۀ ولتاژ متوسط ۲۰ کیلووت است. که از آن در بخش های تنویر و تهویه تونل سالنگ و ریاست سالنگ ها استفاده می شود.

سرپرست وزارت مالیه گفت:” پالیسی حکومت افغانستان اینست که یک شبکۀ ملی برق مطابق به معیارهای جهانی داشته باشیم تا نه تنها از نگاه تولید انرژی به خودکفائی برسیم بلکه بتوانیم به عنوان دهلیز انتقال انرژی، برق آسیای میانه را به آسیای جنوبی انتقال دهیم. وی افزود: حکومت افغانستان گام های بلندی را در این راستا برداشته است ،این شبکه ۲۲۰ کیلوولت است که توسط ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ آمریکا به ارزش بیش از ۲۰ میلیون دالر آمریکائی تمویل می شود.”

 امان الله غالب، رئیس د افغانستان برشنا شرکت خاطر نشان کرد :” انرژی برق ضرورت لازمی جامعه امروزی به شمار می رود و د افغانستان برشنا شرکت مصمم است که این ضرورت را تا حد توان و امکانات موجوده برآورده کند ، تنویر و تهویه تونل سالنگ برای مسافران که ازین مسیر عبور و مرور دارند بسا مهم است و با استفاده از انرژی برق  در تخلیه کردن گازات تولید شده توسط عراده جات کمک بسزایی می کند.”کار احداث سب استیشن سالنگ جنوبی ۳ سال قبل به هزینه ۲۰ میلیون دالر امریکائی آغاز شد. این پروژه توسط ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ آمریکا(USAID) تمویل شده است و شرکت USLUEL-OMRAN JV تطبیق پروژه ساخت سب استیشن را به عهده داشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید