روزنامه ملی انیس

سانچارکی: باید به انواع خشونت علیه زن، خاتمه داده شود

نمایشگاه آثار نقاشی دختران هنرستان غلام محمد میمنه گی و جامعه دیروز درباغ صلح و امید نگارستان ملی گشایش یافت.

دراین نمایشگاه بیشتر از پنجاه اثر نقاشی شده توسط دختران هنرستان غلام محمد میمنه گی و نقاشان جامعه مدنی که دختران میباشد به نمایش گذاشته شده است.

 این نمایشگاه درادامه کارزار منع خشونت علیه زنان راه انداخته شده است.

 به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، درمراسم گشایش این نمایشگاه فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ سخنرانی کرد و گفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ برنامه های متنوع را پیرامون منع خشونت علیه زنان برگزار کرده است ، یکی ازاین برنامه ها بر گزاری نمایشگاه موجوداست .

به گفته وی دراین نمایشگاه دختران درد ها ورنج های زنان و دختران کشور را با استفاده از هنرنقاشی به تصویر کشیده اند.

سانچارکی تاکید کرد که باید به انواع خشونت علیه زن، خاتمه داده شود این موضوع مستلزم مبارزه دوامدار است تا به فرهنگی تبدیل شود که درهیچ نهادی زنی و دختری مورد خشونت قرارنگیرند.

به همین ترتیب بانو محبوبه سعادت آمرجندر وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کرد و گفت که خشونت علیه زنان تنها خشونت فزیکی ضرب و شتم نیست بل زنان ما امروز با خشونت های پنهان و روانی چه دراجتماع، درخانه و دفتر مواجه اند.

 او گفت ” من به حیث آمرجندر به منظور آگاهی دهی از اضرار خشونت علیه زنان و دختران این وزارت با برگزاری برنامه های آموزشی تلاش خواهم کرد .

صابره رحمانی مسئول نگارستان ملی صحبت کردو گفت که نگارستان ملی با برگزاری نمایشگاه هنری انواع خشونت را به نمایش میگذارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید