روزنامه ملی انیس

سازمان صحی جهان پنج دانستی را در باره  ویروس کرونا به شما توصیه می کند

اول- این درست نیست که تنها کهن سالان به این ویروس بیشتر مبتلا می شوند. سازمان صحی جهان می گوید همه سنین به این بیماری مبتلا شده می توانند.سازمان صحی جهان می گوید که کهن سالان که سابقه عوارض صحی داشته باشند امکان دارد در اثر این ویروس به بیماری شدید مبتلا شوند افراد جوان امکان دارد به کرونا ویروس مبتلا شوند ولی شاید هیچ علایمی از خود نشان ندهند.

دوم- این درست نیست که گفته می شود سرایت کرونا ویروس تنها در شرایط جوی خاص امکان پذیر است.

سازمان صحی جهان می گوید کرونا ویروس در هوای گرم و مرطوب هم می تواند سرایت کند.

سازمان صحی جهان می افزاید که هوای سرد ویروس را نمی کشد کرونا وایروس وبای همه گیر جهانی است.

سوم- این درست نیست که غسل به آّب گرم از کرونا وایروس جلوگیری می کند.

سازمان صحی جهان می گوید درجه حرارت بدن شما در ۳۷-۳۶٫۵ درجه سانتی گراد می ماند و فرق نمی کند آب هر قدر گرم باشد.

چهارم- این درست نیست که انتی بیوتیک ها در برابر کرونا ویروس می‌جنگد آنتی بیوتیک ها بر باکتریا حمله می کنند و کدام تاثیری بالای ویروس ها ندارند.

پنجم- خوردن سیر کرونا وایروس را متوقف نمی کند. سیر برخی خاصیت های ضد میکروبی دارد ولی هنوز کدام دلیلی در دست نیست که سیر شما را از این ویروس حمایت می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید