روزنامه ملی انیس

ساختمان نگارستان ملی پس از ترمیم و مرمت،  دوباره افتتاح شد

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز ساختمان نگارستان ملی را پس ازمرمت و ترمیم  افتتاح مجدد کرد .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر: ساختمان نگارستان ملی که اضافه از یک صد سال قدمت دارد با حفظ اصالت تاریخی آن به مصرف حدود ده ملیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات وفرهنگ درمدت یک سال ترمیم و مرمت شد.

درمراسم افتتاح دوبارۀ این ساختمان درحالیکه مشاوران وشماری از روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز حضورداشتند، سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کرد و درکنارآن که افتتاح دوبارۀ تعمیرنگارستان ملی را گام ارزشمند درراستای حفاظت و نگهداری آثارهنری دانست ، خاطرنشان ساخت که باید مسولان نگارستان ملی برنامه های  منظم فرهنگی را به خاطربرگزاری نمایشگاه های آثارهنری هنرمندان کشور و به ویژه هنرمندان جوان، روی دست بگیرند و به مناسب های مختلف ، حد اقل ماه دونمایشگاه برگزارکنند. حسینه صافی گفت که به واسطه آثارهنری میتوان چهره اصلی و تاریخی افغانستان را با تمام زیبایی هایش به مردم ونسل جوان نشان داد.

همینگونه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید کرد که ازطریق نگارستان ملی زمینه های بیشتر برای به نمایش گذاشتن آثارهنرمندان فراهم شود تا علاقمندان نیزبتوانند ازآثار نمایشگاه  ها و داشته های نگارستان ملی دیدن کنند.

دراین مراسم محمدهاشم شارق رئیس هنرستان نیز دررابطه به روند کار مرمت و ترمیم ساختمان نگارستان ملی معلومات داد و دراین زمینه از همکاری رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ تشکر کرد .

حسینه صافی دراخیراین مراسم از آثارنگارستان ملی و بخش های مختلف آن اداره دیدن کرد .

صابره رحمانی مسول نگارستان ملی به خبرنگار آژانس باخترگفت نمایشگاه نگارستان ملی مدت یک هفته به روی علاقمندان به صورت رایگان باز میباشد .

وی خاطرنشان ساخت که نگارستان درخدمت هنرمندان قراردارد و هنرمندان میتوانند ازطریق این نهاد آثارشان را به نمایش بگذارند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید