روزنامه ملی انیس

زمرک دو باره احیا شود

امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری٬ می گوید: در ساختن کرکتر نسل جوان و ایجاد رابطه تعریف شده میان نوجوانان و دستگاه پولیس٬باید تشکیلات زمرک به صورت داوطلب و رضاکارانه در مکاتب کابل ایجاد شود.
به گزارش آژانس باختر؛ در صفحه فیسبوک امرالله صالح گفته شده است:امرالله صلح این گفته را در یک نشست امنیتی که در ساعات اول صبح دیروز برگزار شد٬بیان داشته است.
صالح که به تازگی٬ اموررسیدگی به معضل امنیتی کابل را به عهده گرفته است٬صبح دیروز در یک نشست امنیتی حضور یافت و در آن فیصله شد٬تامسوولیت تاسیسات به صورت مرحله وار به محافظت عامه انتقال یابد و پولیس به وظایف اصلی خود که انفاذ قانون است برگردد٬ همچنان پولیس از وظایف شبه نظامی به صورت منظم بیرون کرده شود و پوسته های نظامی در کوه های بیرون از شهر به وزارت دفاع سپرده شود.
بحث قابل توجه در نشست دیروز احیا ضابطه های اجتماعی در کابل به خصوص مکاتب این شهر است٬روابط که سخت آسیب دیده است و نیازبه احیا دارد.
صالح گفته است«به خاطر سهم گیری در ساختن کرکتر نسل جوان و ایجاد رابطه تعریف شده میان نوجوانان و دستگاه پولیس تشکیلات زمرک به صورت داوطلب و رضاکارانه در لیسه ها ایجاد می شود. زمرک ها با داشتن مفلر مشخص به پولیس امکان می دهد تا مکاتب را از شر مخدرات – چاقو کشی – معلم آزاری – خیابان آزاری نجات دهند. پیوستن به صفوف زمرک به اجازه خانواده خواهد بود. تمام حوزه ها و قوماندانی های امنیه درین ارتباط با مکاتب در تماس خواهند شد که کار عملی آغاز شود.
دسترسی اطلاعاتی به صفوف نوجوانان سطح جرم را کاهش می دهد و پس کوچه ها را قابل دسترس و همکار پولیس می کند. ایجاد تشکیلات زمرک مصارف و امکانات نیاز ندارد. بخشی از کار بسیج جامعه و تقویت انگیزه است. »
همچنان در نشست دیروزی پارک ها و ساحات سبز از اشغال غاصبان کوچک و بزرگ بیرون می شوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید