روزنامه ملی انیس

زمانیکه دستگاه های تخنیکی  کمیسیون مصونیت نداشته  باشند چگونه به شفافیت انتخابات باورمند  بود؟

تلاش برای  هک کردن ، سرور مرکزی  کمیسیون مستقل انتخابات یک تخطی انتخاباتی نه ، بل  یک جرم بزرگ انتخاباتی است  که عاملان آن باید به  شدید ترین  شیوه مجازات شوند.  با آن هم اخبار مایوس  کننده از داخل کمیسیون مستقل انتخابات به گوش می رسد که  سیستم یا سرور مرکزی  آن  کمیسیون هک شده است  وآمر٬آی تی  این نهاد به لوی څارنوالی معر فی شده است .

مشکل تا اندازه یی پیچیده  ونگران کننده است  که کمیسیون مستقل انتخابات  مجبور شد  که دوتن از انجنیران شرکت آلمانی «درملوک »را برای حل مشکل به کابل دعوت کند آنچه را که این دو متخصص آلمانی  بیان کرده  اند  درخور دقت و توجه است  حتا نگران کننده است .

(درملوک شرکت آلمانی است که در فعال کردن سیستم بایومتریک  کمیسیون انتخابات  نقش اصلی  دارد.)

این دو متخصص گفته اند که کشور ویا کشورهایی درمنطقه  درتلاش برای هک کردن سرور مرکزی کمیسیون مستقل  انتخابات نقش دارند . با آن که این  دو٬ از کدام کشورخاصی نام نبرده اند مگرکمیسیون مستقل انتخابات قبل از این دسته یی ازتخنیکران یک  کشور منطقه را استخدام کرده بود  اکنون انگشت به سوی همین  تخنیکران است.

مسأله تلاش برای هک کردن سرور مرکزی کمیسیون انتخابات٬ مشکلات  درکمیسیون یاد شده  را وارد فصل  تازه کرده است  وبه نگرانی مردم و دسته های انتخاباتی افزوده است

بیم آن می رود  که این کار  زمنیه  تقلب بیشتروگسترده تر را درداخل کمیسیون مساعد کند.

شماری از دسته های انتخاباتی ادعا دارند  که یک دسته مشخص در استخدام تخنیکران خارجی  نقش  دارد تا زمینه تقلب رابه نفع خود مساعد کند.

اکنون توپ در میدان  کمیسیون مستقل انتخابات است که  آنان برای رفع بی باوری هایی که تازه  خلق شده است  چه برنامه وراهکاری در پیش می گیرند؟  به خصوص این  که درمیان مسئولان این نهاد معتبر چند  دستگی وجود دارد.  یکی  از هک شدن سرور مرکزی  و بانک اطلاعاتی کمیسیون سخن می گوید  و دیگری ادعا دارد  که حمله هکرها دفع شده است  مردم پاسخ روشن  می خواهند .

نگرانی های مردم به جا وقابل توجیه است٬ زمانی که  دستگاه های تخنیکی  کمیسیون مصونیت نداشته  باشند چه گونه می توان به شفافیت انتخابات باورمند  بود ؟

اگر حرف از حضور ناظران درداخل کمیسیون انتخابات باشد ناظران از کار تخنیکی چیزی نمی دانند.

پس لازم است  که مسئولان کمیسیون های انتخابات  برروند انتخابات به خصوص مسایل وامور داخل کمیسیون مستقل انتخابات تمرکز بیشتر داشته  باشند.

کشور ویا کشورهای بیرونی یی که در قضیه تلاش برای هک کردن  سرور مرکزی  دخیل اند باید با آنان ازمجرای دیپلماتیک برخورد شود و دسته انتخاباتی‎‎یی که در این برنامه اخلال گرانه نقش  دارد باید  رسانه یی و همگانی  شود  وتحت پیگرد قرار گیرد.

اعتماد عمومی  نسبت به کمیسیون مستقل  انتخابات زمانی به میان آمده می تواند  که این  کمیسیون درباره پیشرفت های تازه برای مردم پاسخ  واضـــحو یکسان دهد .     ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید