روزنامه ملی انیس

زبیده روشنا: تطبیق قانون بالای همه به صورت یکسان سبب نظم در اجتماع می گردد

قانون اساسی یک سند با ارزش ملی است که تمامی شئون زندگی مردم  را دربرمی گیرد ومیتواند گامی به سوی  تقویت دموکراسی  درکشور باشد ازین رو همه ساله از تصویب قانون اساسی با حضور داشت مقام های ارشد حکومتی در نهاد های مختلف دولتی کشور تجلیل به عمل می آید خبرنگار روزنامه ملی انیس صحبتی را با شماری از شهروندان کابل در این زمینه انجام داده که نشر می گردد.

استاد زبیده روشنا یک تن از باشندگان شهر کابل در مورد قانون اساسی افغانستان گفت:قانون اساسی به عنوان مادرقوانین درکشور به شمار می رود و این قانون اهمیت زیادی را دارا می باشد زیرا قانون اساسی قانون جامع است که همه ابعاد را در بر گرفته است.

تطبیق قانون اساسی بالای همه اتباع کشور به صورت یکسان وجیبه اساسی دولت است که به صورت عادلانه و یکسان عملی شود، زیرا تطبیق قانون بالای همه گان نظم و ثبات را در اجتماع به بار می آورد.

وی با اشاره به موارد نقض قانون اساسی در افغانستان می گوید: قانون بیشتر در ارگان های عدلی وقضایی و از سوی نهاد هایی که استخدام و مقرری ها صورت می گیرد نقض می شود که باید حکومت افغانستان در این زمنیه اقدامات لازم را روی دست گیرد تا جلو بی عدالتی ها گرفته شود.

همچنان در مواردی قانون، عدم آگاهی از قانون سبب زیرپاکردن و احترام نکردن به قانون توسط بعضی اشخاص و افراد زورمند می شود.

قانون زمانی بهتر تطبیق خواهد شد که مقامات بلند پایه دولتی ابتدا آن را بالای خود تطبیق نمایند.

احمد فرید بهبود باشنده دیگر شهر کابل در این مورد چنین می گوید: متأسفانه امسال هم هفته بزرگداشت از قانون اساسی را در حالی برگزارخواهیم کرد که گواه تخطی های زیادی در یک سال اخیر از “قانون مادر” یا قانون اساسی بودیم.

یکی از آخرین تخطی ها که اخیراً شاهد آن بودیم تغییر روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور است که تأثیر مستقیم بر کار و بار و وضیعت زندگی مردم کشور دارد و باعث افزایش نا امنی و فقر در کشور خواهد شد.

در قانون اساسی واضحاً ذکر شده که وظیفه رئیس جمهور افغانستان در اول جوزای سال پنجم به پایان می رسد اما انتخابات ریاست جمهوری پیش روی افغانستان در ۲۹ سرطان برگزار خواهد شد که این تأخیر تأثیر بدی روی کار و بار و تجارت مردم خواهد داشت.

همان طوری که در سال ۲۰۱۴ کشمکش های انتخاباتی باعث گرفتاری مردم عام شد. تخطی از قانون اساسی مستقیماً باعث فلاکت و بدبختی مردم ما که بیشتر آنان زیر خط فقر زندگی دارند می شود.

 بناءً من از مردم و تمام شاخه های دولت می خواهم تا به این حالت خاتمه دهند دست به دست هم داده اقداماتی را روی دست گیرند که باعث مقتدر شدن قانون اساسی شود و این همه نابسامانی ها را پایان بدهند.

داکتر سید هجران فروغ گفت: اهمیت و جایگاه قانون اساسی به مثابه قانون مادر در یک کشور می باشد که در ثبات و توسعه یک مملکت نقش اساسی دارد .

 تاریخچه قانون اساسی افغانستان،  امتیازات قانون اساسی کشور در زمینه های آزادی بیان، حق آزادی فردی و سایر حقوق شخصی افراد و دیگر ویژگی ها نشانه برتری آن نسبت به قانون اساسی کشورهای همسایه و منطقه است.

قانون اساسی افغانستان، در سطح منطقه بی نظیر است و این قانون پس از سقوط رژیم طالبان و ایجاد حکومت مؤقت در کشور، به خاطر نیازمندی های سیاسی، اجتماعی، مذهبی و ارزش های دیموکراتیک از سوی لویه جرگه قانون اساسی، در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده تصویب گردید.

از دید من قانون اساسی خوب بدسترس دولت مردان ومردم، قرار دارد اما متأسفانه دو رکن اساسی که همانا حاکمیت وتطبیق قانون است بیاد فراموشی سپرده شده است که پیامدش نه امنیت است نه آرامش ونه ترقی و نه عدالت اجتماعی .

شکیبا یکی دیگر از باشندگان در این مورد چنین می گوید: قانون اساسی در هر کشور به عنوان وثیقه ملی باید پاسداری شود و احکام این سند بالای همه به شکل یکسان تطبیق شود، عدم تطبیق قانون در هر کشور، سبب دلسردی مردم از نظام می شود. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نباید نمایشی باشد.  باید از تطبیق آن نظارت نماید.

قانون اساسی سند معتبری است که بخاطر نظم درجامعه ترتیب شده است وقتی قانون وجه تشخیص زندگی متمدن ازغیر متمدن است پس اهمیت قانون درزندگی انسان امروزی که متمدن ترین انسان درطول تاریخ است یک امر کاملاً واضح وبدیهی به شمار می رود.

قانون درمعنی خاص (دستور کلی وگاهی جزئی) که به وسیله مرجع صالح انشا شده وبه وسیله مجالس قانون گذار تصویب وسپس به تو شیح مرجع صلاحیت دار برسد می باشد تا زمانیکه حاکمیت قانون دریک جامعه شکل نگیرد وجود قانون مدون درآن جامعه نمی تواند کارکرد مثبت داشته باشد.

خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید