روزنامه ملی انیس

رییس بانک خون مرکزی : جوانان باید خون اهدا کنند

داکترعنا یت الله هاشمی رییس بانک خون مرکزی ، خون را ماده حیاتی  و حایز اهمیت برای نجات جان مصدما ن حوادث جنگی ، رویداد های ترافیکی ومریضان نیاز مند در شفاخانه بیان کرد و گفت که هیچ ماده یی تا کنون نتوانسته جای خون ر ا برای نجات انسان  بگیرد.

او گفت که خون سالم نجات دهنده زندگی است و دسته های سیار و ثابت بانک خون مرکزی همه روز درشهر به جمع اوری خون می پردازند.
او گفت که خون های اهدا شده پس از معانیات به نیازمندان داده میشود نخست چهار نوع معاینه بالای خون صورت می گردد وهر گاه خون از ویروس اچ  آی  وی ،اچ  سی وی ، اچ  بی  اس ، وی  دی  آر  ال  پاک بود. بعد در بسته های ویژه پنجصد و دو نیم صد سی سی قرار داده میشود و گروپ مشخصی  خون نیز درج خریطه خون می گرددو خون را در درجه معین حرارت نگهداری  می شود.
رییس بانک خون خاطر نشان کرد که اهدای خون برای اهدا کننده گان هیچ ضرری ندارد بلکه  فواید زیاد ی  در تامین صحت شخص خون دهنده  دارد زیرا تحقییقات نشان  داده است ، افراد که خون اهدا می کنند کمتر به امراض قلبی دو چار میشوند و اهدا خون با عث  شادابی  و اکسیجن رسانی بهتر نیز میگردد .به همین گونه اهدا خون ،سیستم خون سازی عضویت بدن را فعال ساخته  ، در تصفیه  خون ، با جگر و گرده ها کمک می کند و کسی  که خون اهدا می کند به زود ترین فرصت  دوباره خون بدنش فراهم می شود .و  هر مرد سالم می تواند در هر سه ما ه بعد یک با ر خون اهدا کند  و هر زن سالم هر چهار ماه بعد .
وی گفت  که اهدا کنندگان از سن هجده  تا شصت  سال می توانند خون اهدا کنند.
داکترهاشمی خا طرنشان کرد درجریان سالرو ان کمپاین های گرد اوری خون رادر شماری از ادارات دولتی راه ا ندازی کردندکه درنتیجه کارمندان  وزارت های اطلاعات و فرهنگ، مخابرات ،تجارت و صنایع، تحصیلات عالی ،انکشاف دهات ،اداره امور ریاست جمهوری ،پوهنتون های کابل و آریانا، جمعیت هلال احمرافغانی ،اداره مستقل اراضی ، بانک ملی افغانستان ،بانک مرکزی افغانستان، کابل بانک ،تلویزیون آرزو، تلویزیون خورشید وسایر ادارات دولتی و موسسات خارجی خون اهدا کردند که در کل نزدیک به هژده هزار یونت خون گرد آوری   کردند و نیاز صدها مریض و نیازمند خون مرفوع شد.
وی گفت که کارمندان بانک خون مرکز شب و روز به گرد آوری و اهدای خون می پردازند و با آنکه این اداره به مشکل تشکیل مواجه  است اما به نیازمندان خدمات شایانی  عرضه کرده است.
رییس بانک خون مرکزی گفت که باید در ازدیاد  تشکیل این اداره اقدام صورت گیرد چون تعداد شفا خانه ها و مراکز صحی در کشور  زیاد شده ا ست.
وی گفت که با نصب  دستگاه های تجرید پلیت لیت  ومحافظ آن  در مرکز و ده ولایت  دیگر کشور که به کمک سازمان صحی جها ن  صورت  گرفته است مشکلات مردم ازاین نگاه کمبود مشتقات خون  مرفوع شده است ودیگر نیازمندان  مشتقات خون مجبور نمی شوند  تا به بخاطربهتر ان به خارج از کشور سفر نموده و دراین زمینه پول گزاف مصرف کنند.
وی گفت که در جریان یک سال گذشته بیش از هشت هزار یونت خون فلتر  و یا پلیت لیت تهیه شده است و برای  درمان  مصابان  مرض کانگو  یا سی سی اچ اف حایز اهمیت فراوان می باشد.

مومنه احمد یار/ باختر

ممکن است شما دوست داشته باشید