روزنامه ملی انیس

ریــزش

اصلا” ریزش عبارت از التهابی شدن فرش یا غشای مخاطی بینی را میگویند.

شایعترین علت ریزش به شکل حاد,سرما خوردگی است که عامل عمده آن  ویروس ها میباشد.

بیشترین استعداد مبتلا شدن به این حالت را کودکان زیر سن پنج سال تشکیل میدهد که این استعداد

از سن پنج سالگی تا ۲۰ سالگی کاهش می یابد و بعدا”بشکل ثابت باقی میماند که این حالت بستگی  به تماس  و برخی عوامل محیطی  یک کودک  یا نو جوان  در عرض  یکسال  ۳ تا ۵ بار به این  بیماری مبتلا میشوند.

اسباب این بیماری عبارت از:

۱-پایین بودن مقاومت وجود.

۲-خستگی جسمی.

۳-غذا های غنی از شکر و فقیر از مواد چربی.

۴-زیادتر نزد کودکان و نوجوانان دیده میشود.

۵-زیادتر در موسم خزان و زمستان دیده میشود.

۶-انحراف پرده بینی و موجودیت فکتورهای تحرکی که عامل ویروسی  و بکتریایی میباشد.

اعراض و علایم ریزش:

بصورت عمومی مریض از تب , سردردی , کسالت و گاهی لرزه داشته و در خود بینی از تخریش بینی و گلو , عطسه زدن و بندش بینی و آمدن افرازات  که در شروع آبگین و بعدا”

غلیظ و چرکین میشود.

تداوی ریزش:

با اقدامات ذیل میشود از پیشرفت مریضی ریزش جلوگیری گردد:

* از عواملی که باعث تخریش بینی  میشود اجتناب شود , مثل گرم و سرد شدن , استفاده از دستمال کاغذی  یا کاغذ
تشناب .

* استراحت وگرفتن مایعات گرم و ترکیبات ویتامین {سی} مثل لیمو و غذاهای که مواد مخرش مثل مرچ نداشته باشد.

گرفتن حمام گرم و انشاق بخارات آب جوش  که مقداری مرهم  ویکس به آن علاوه شده باشد بسیار کمک کننده است .

در صورتیکه با گرفتن این تدابیر حالت ریزش کنترول نشد و تب و درد اعضا و تخریش بینی و گلو زیاد شد , کوشش شود به داکتر مراجعه نمایند تا از بروز عواقب ناگوار ریزش که مکروبی شدن محفظه های استخوانی روی و یا گلو یا گوش میشود .

جلوگیری شده و تداوی

اساسی آن با در نظر داشت عوامل سببی آن از طرف دکتور معالج گوش و گلو صورت  گیرد.  

   دوکتور محمد لطیف باهر

ممکن است شما دوست داشته باشید