روزنامه ملی انیس

رویـدادهـای مهـم کشـور

آموزش شیوه های نوین تولید  وبسته بندی سبزی ها به زنان فقیردرننگرهار

ده ها زن فقیر درشرق کشور دریک برنامه آموزشی ، شیوه های نوین تولید مربا وبسته بندی سبزی هارا فراگرفتند.

این زنان که ازروستا های دور دست درولایت های ننگرهار ، کنر و لغمان درشهرجلال آباد گردهم آمده اند ، می گویند که پس ازاین می توانند با استفاده از آموخته های شان درزمینه تولید مربا و بسته بندی سبزی ها ، کارکنند و اقتصاد خانواده های شان را رونق بخشند.

دراین دور آموزشی که ازسوی ریاست زراعت ولایت ننگرهار راه اندازی شده بود ،  سی زن فقیر و آسیب دیده ازجنگ شرکت داشتند.

نورالله سباوون رئیس زراعت ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت که دراین دور سی زن فقیر از ننگرهار ، کنر و لغمان شیوه های تولید مربای زردک ، نارنج و سیب ونیز بسته بندی بادرنگ ، گلپی ، نارنج ، سیب  و زردک را فراگرفتند.

اوگفت این زنان پس ازاین می توانند با استفاده از آموخته های شان ، به گونه معیاری و برابر با شیوه های نوین کشاورزی ، کارکنند و اقتصاد شان را رونق بخشند.

تاکید بر تطبیق سریع پروژه های زراعت درهرات

سرپرست ولایت هرات بر رفع موانع وطی مراحل پروژه های ارزشی بخش زراعت که قراراست باکمک کشورجاپان درولایت هرات عملی شود تاکید نمود.

محی الدین نوری معاون وسرپرست ولایت هرات دیروز درجلسه هماهنگی پروژه های ارزشی زراعت ، بااشاره به اهمیت اجرای این پروژه ها وتاثیرات مثبت آن بروضعیت زند گی مردم ، خواهان افزایش سطح هماهنگی وتلاش درجهت رفع موانع فراه راه تطبیق این پروژه ها شد.

این پروژه ها شامل احداث محل دایمی برگزاری
نمایشگاه ها، اعمارسردخانه وقیرریزی دوسرک مهم درولسوالی انجیل میباشد.

نزدیک به ده میلیون دالرامریکایی هزینه مورد نیاز این پروژه ها ازسوی کشور جاپان تامین میگردد.

درین نشست امور استملاک اراضی مسیرسرک ها ومحلات تطبیق این پروژه ها ،عقب نشینی منازل مسکونی مسیر واقدامات ادارات دولتی مورد بحث وارزیابی قرار گرفت.

قابل ذکر است که جاپان یکی از کشورهای کمک کننده افغانستان به شمار می‌رود، و  این کشور در ۱۵ سال گذشته میلیاردها دالر در بخش‌های گوناگون به افغانستان کمک کرده است.

مراکز صحی سر پل  اکمال شد

ادویه و تجهیزات  کافی  صحی  برای مراکز  صحی سر پل  انتقال شد.

مسولان صحت عامه سر پل می گویند که شصت وچهار مر کز  صحی در سطح  آن ولایت جهت سهولت  در ارائه خدمات صحی در زمستان پیش رو تجهیز و اکمال شده است.

داکتر  نور الحق  مراد جلیس رئیس صحت عامه سر پل به آژ انس  باختر گفت که برای کلنیک های صحی آن ولایت به خصوص محلات دورافتاده مواددارویی ، لوژجستیکی ومواد سوخت فرستاده شده است .

جلیس افزود که یک مقدار ادویه ازسوی سازمان صحی جهان نیزکمک  شده بود که در مراکز  صحی مرکز وولسوالی  ها ها ذخیره شده است و در صورت نیاز از آن نیز استفاده خواهد شد.

داکتر محمد رستم رحیمی رئیس شفاخانه ولایتی سر پل ، نیز از  اقدامات آن شفاخانه برای جلو گیری از امراض موسمی خبر داد و گفت که در سطح ولایت سر پل هفتاد در صد تسهیلات صحی وجود دارد و نود در صد باشنده گان سر پل  به خدمات صحی د ستر سی دارند .

پیوستن چهار طالب مسلح به روند  صلح در بدخشان

چهار طالب مسلح دیروز در بدخشان به روند صلح پیوستند.

جگرن محمد حنیف رضایی  سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین به خبر نگار آژانس باختر گفت که چهار طالب مسلح  باجنگ افزار های دست داشته  شان با نیروهای امنیتی ودفاعی در ولسوال درایم آن ولایت پیوستند.

وی گفت این افراد علت پیوستن شان را ناروا بودن  جنگ علیه نظام جمهوری اسلامی افغانستان بیان کردند.

وی گفت، اعمالی که تا کنون در کنار طالبان انجام داده اند نادم وپشیمان اند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید