روزنامه ملی انیس

رویـدادهـای مهـم کشـور

نقش جوانان و رسانه ها در توسعه حقوق بشر و دموکراسی در دایکندی به بحث گرفته شد

گفتمانی زیر نام نقش جوانان و رسانه ها در توسعه حقوق بشر و دموکراسی دیروز در ولایت دایکندی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، در محفلی که به هدف کاهش خشونت علیه زنان، از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ دایکندی به همکاری مالی موسسه اکسفام در شهر نیلی برگزار شد حسین سیرت رئیس اطلاعات و فرهنگ دایکندی گفت که موضوع جوانان و رسانه ها در توسعه فرهنگی، سیاسی و اجتماع نقش مهم دارد و رسانه ها میتوانتد در پخش و نشر برنانه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در افکار عامه نقش مهمی داشته باشتد.

در این گفتمان نمایندگان مقام ولایت، شورای ولایتی، حقوق بشر، موسسه اکسفام و شبکه جامعه مدنی در مورد نقش جوانان و رسانه ها در توسعه حقوق بشر و دموکراسی صحبت نمودند.

بهره برداری شفاخانه ۲۴ بستر توبرکلوز در کندز

شفاخانه ۲۴ بستر بخش توبرکلوز در ولایت کندز دیروز به بهره برداری سپرده شد.

به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، تعمیر این شفاخانه به هزینۀ دوصدو شصت هزار دالر امریکایی به کمک مالی موسسه
 یو ان دی پی در شهر کندز ساخته شده است.

عبدالجبار نعیمی والی کندز حین افتتاح شفاخانه گفت که با ایجاد این مرکز صحی خدمات بهتر  برای مریضان توبرکلوز ارائه خواهد شد و منبعد ضرورت نخواهد شد تا مریضان جهت تداوی توبرکلوز به مرکز و یا سایر ولایات کشور بروند.

یک ذخیره گاه آب درپنجشیر به بهره برداری سپرده شد

یک ذخیره گاه آب دربازارک مرکز ولایت پنجشیر دیروز به بهره برداری سپرده شد.

این ذخیره گاه به هزینۀ بیش از یک میلیون افغانی درساحه کمتر از یک جریب زمین به گونه پخته واساسی از سوی ریاست زراعت آبیاری ومالداری آن ولایت اعمار گردیده است.

محمد رووف یعقوبی رئیس زراعت پنجشیر گفت که ذخیره گاه اعمار شده گنجایش پنجصد متر مکعب آب را دارا می باشد واز آن به منظور آبیاری ساحه فارم ونهال های قوریه های بازارک استفاده به عمل می آید.

سه مرد با موادمخدر درتخار بازداشت شدند

پولیس درتخار دیروز سه مرد را به ظن قاچاق هشت کیلو گرام چرس بازداشت کرد.

خلیل اسیر سخنگوی پولیس تخار به خبرنگار آژانس باختر گفت که این سه مرد مقدار هشت کیلو گرام مواد مخدر نوع چرس را که دریک موتر جاسازی کرده بودند ومیخواستند از ولسوالی چال به شهر تالقان انتقال دهند درمسیر راه از سوی منسوبان امنیتی بازداشت شدند.

 قضیه تحت تحقیق پولیس قرار دارد .

چندین قاچاقبر مواد مخدر  در زابل بازداشت شدند

ده ها تن از فروشندگان مواد مخدر که در کوچه و بازار  شهر قلات  مرکز ولایت زابل  مصروف فروش مواد مخدر  بودند ،دیروز توسط پولیس  مبارزه علیه مواد مخدر  دستگیر شدند .

محمد مصطفی مایار  قومندان پولیس زابل  به خبر نگار آژانس باختر گفت که  منسوبان مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر  توانستند که این قا چاقبران را  هنگام فروش مواد مخدر  دستگیر کنند .

وی گفت که  از نزد این قا چاقبران  هفده کیلو گرام  مواد مخدر نیز  به دست آمده است  و تحقیقات پو لیس  از آنان جریان دارد.

کشته شدن یک فرد مهم داعش درننگرهار

مسئول گروه داعش دربتی کوت ننگرهار دیشب کشته شد.

عطاء الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت: مسئول گروه تروریستی داعش درولسوالی های بتی کوت وسرخ رود به نام داوود لالا درحمله منسوبان قطعه خاص ۰۲ درآن ولسوالی کشته شد.

طبق یک خبردیگر ، یک طالب مسلح با اسلحه دست داشته اش دیروز درولسوالی خوگیانی به روند صلح پیوست .

۷۳ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته شدند

نیرو های دفاعی کشور  طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده و ۹۷ وظایف خاص کوماندویی و ۵ ضربه هوائی را  در  نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده که درنتیجه  ۳۷  هراس  افگن کشته  و ۲۹ تن  دیگر  زخمی  گردیده  اند . به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر، این عملیات به حمایت قوای هوائی درولایات  ننگرهار،لغمان، کاپیسا، غزنی، لوگر، زابل، ارزگان، هرات، بادغیس، سمنگان، فاریاب،کندز و هلمند راهاندازی گردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید