روزنامه ملی انیس

رویداد های ولایتی

نورستان

شش هراس افگن وابسته به گروه طالبان  دریک حمله هوایی درولایت نورستان درشرق کشور کشته شدند.

این داعشیان درمخفیگاه شان در ولسوالی کامدیش  آماج قرارگرفتند.

یک فرمانده ارشد اردوی ملی درشرق کشور به آژانس باخترگفت که دراین حمله هوایی شش طالب مسلح  کشته شدند .

اوگفت  این افراد طالبان درمخفیگاه شان مشغول سازماندهی یک رشته حمله های هراس افگنانه بودند که آماج قرارگرفتند.

گفته می شود که دراین حمله هوایی به روستا نشینان آسیب نرسیده است.

یک خبردیگر حاکیست که ازوقوع یک رشته انفجار ها درولایت نورستان جلوگیری شد.

ماموران امنیتی ماین را از پررفت و آمد ترین محل های آن ولایت کشف و خنثی کردند.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسولیت این ماین گ
ذاری ها را به دوش نگرفته است اما برخی منابع امنیتی طالبان را عامل آن می خوانند.

بدخشان

کار ساختمان جدید لیسه شمس الحق ولسوالی شهدا بدخشان دیروز به پایان رسید

معراج الدین رحیمی سخنگوی ریاست معارف بدخشان به خبر نگار آژانس باختر گفت که کار ساختمان جدید لیسه شمس الحق شهید به هزینه (۲۱) ملیون افغانی به کمک کشور هند درولسوالی شهدای بدخشان ساخته شد واین ساختمان بامراسمی به بهره برداری سپرده شد.

وی گفت که این تعمیر دارای (۱۰)اتاق درسی (۴)اتاق اداری،تشناب ها ی عصری می باشد .

ننگرهار

شانزده جنگ افزار سبک درجریان یک عملیات نظامی درولایت ننگرهار کشف وبه دست آمد.

این جنگ افزار ها در بخش هایی از ولسوالی بهسود نگهداری می شد.

مسول دفتر رسانه های ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت که دراین عملیات شانزده جنگ افزار به دست آمد.

اوگفت هراس افگنان ازاین جنگ افزار ها در حمله های هراس افگنانه شان استفاده می کردند.

درپیوند به این جنگ افزار ها کسی بازداشت نشده است.

بغلان

یک دستگاه تشخیص توبرکلوز یا سل درشفاخانه ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان دیروز به بهره برداری سپرده شد.

داکترشاه محمد هوفیانی مسول بخش امراض ساری ریاست صحت عامه بغلان به خبر نگارآژنس باخترگفت که با فعال شدن دستگاه جدید تسهیلات لازم درراستای تشخیص وتداوی مرض سل فراهم شده است.

داکترمحی الدین همایون آمر بخش توبرکلوز ریاست صحت عامه بغلان گفت که آن ریاست تلاش دارد تا همکاری با موسسات ذیربط چنین دستگاه را درولسوالی های تاله وبرفک ،دوشی ودهنه غوری نیز فعال سازد.

پکتیا

 پولیس پکتیا یک زرنج پر از مواد انفجاری را دیروز کشف وضبط کرد .

 قومندان قول اردوی ۲۰۳ تندر در یک کنفرانس خبری به آژانس باختر گفت که در این زرنج سی کیلو گرام مواد انفجاری نوع ترو تیل جا سازی شده بود که میخواستند از آن در آماده ساختن واسکت های انتحاری استفاده کنند که در منطقه بین ولسوالی خروار لوگر و شهر گردیز ولایت پکتیا از سوی پولیس کشف و ضبط شد .

 طبق یک خبر دیگر هیئتی از مشاوران ریاست جمهوری دیروز برای بازماندگان هریک از سی و چهار شهید مبلغ یکصد هزار افغانی و برای هریک از هفتاد و شش زخمی رویداد انتحاری مسجد شریف امام زمان در شهر گردیز پنجاه هزار افغانی پول نقد از سوی ریاست جمهوری توزیع کردند .

تخار

بیست وپنج تن  از زنان معلول و ورثۀ شهدا از کورس شش ماهه خیاطی  که از سوی نهاد اجتماعی معلولین و ورثۀ شهدا ی تخار  به راه انداخته شده بود فارغ  شدند

به گزارش خبر نگار محلی آژانس داکتر فضل الله مجددی والی تخاردر مراسم فراغت این زنان آموز ش حرفه خیاطی فارغان را در اشتغال زائی، خود کفائی و بلند بردن اقتصاد خانواده گی گام موثر بیات کرد .

وی گفت حقوق معلولان و ورثۀ شهدا مطابق احکام قانون محفوظ میباشد و ادارات مربوطه مکلف به تطبیق قانون میباشند.

وی  از کسانیکه برای تمویل این کورس همکاری نموده اند تشکرکرد.

 در اخیرمحفل ازسوی نهاد اجتماعی معلولان و ورثۀ شهدا برای فارغان کورس خیاطی یک پایه ماشین خیاطی،یک پایه  اوتو و  تصدیق نامه توزیع گردید 

ممکن است شما دوست داشته باشید