روزنامه ملی انیس

رویداد های مهم ولایتی

۶۰ هزارقطعه مرغ تخمی در بادغیس توزیع می‌شود

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، روند توزیع شصت هزار مرغ تخمی را در بادغیس آغاز کرد.

این مرغ‌ها که از طریق کمک‌های کشور هند آماده شده است، طی سال جاری به دوهزار و پنج صد خانواده‌ نیازمند در بادغیس توزیع می‌شود.

ریاست زراعت بادغیس با آغاز روند توزیع نُه‌هزار و هفت صدو پنجاه قطعه از این مرغ‌ها، می‌گوید که همراه با این مرغ‌ها، سه صدو پنج متریک تن دانه، آب‌خوره و دانه‌خوره نیز توزیع می‌شود.

مرغ‌هایی که توزیع می‌شود از نسل طلایی است و با محیط توافق لازم دارند و سالانه به صورت اوسط هر مرغ سه صد تخم خواهد داد.

یک مسئول ریاست زراعت بادغیس به آژانس باخترگفت که خانواده های نیازمند با کار در فارم های ساخته شده می توانند، زندگی شان را رونق بخشند.

شاهراه کشم – فیض آباد در برابر سیلاب مستحکم شد

دیوار های استنادی به دارازای یک هزارو هفت صد متر  در پنج قسمت شاهراه کشم الی فیض آباد بدخشان با حضور اختر محمد “خیرزاده”معاون ولایت بدخشان،  محمد ذکریا “محمدی” معین حفظ ومراقبت سرک‌های وزارت ترانسپورت به بهره برداری سپرده شد.

نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان می گوید : این دیوارهای استنادی به طول مجموعی یک هزارو هفت صد متر در پنج قسمت به هزینه یک ملیون دوصدو چهل هزار دالر آمریکایی ازکمک‌های مالی وزارت هم‍‌کاری‌های اقتصادی و انکشافی جمهوری فدرال آلمان از طریق بانک توسعه‌‌ای ساخته شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید