روزنامه ملی انیس

رویداد های مهم ولایتی

سرک فیض آباد تا قریه لای آبه قیرریزی می شود

کار باز سازی و اسفالت سرک ناحیه ششم شهر فیض آباد الی قریه لای آبه آغاز شد.

این جاده به درازای ده کیلو متر از بودجه بانک انکشافی آلمان بازسازی و قیرریزی می شود.

محمد ذکریا محمدی معین حفظ ومراقبت سرک های وزارت ترانسپورت حین افتتاح کار سرک یاد شده صحبت کرد و دولت فدرالی آلمان که در امر باز سازی کشور، به خصوص  در بدخشان در اعمار سرک ها، همکاری می کند اظهار سپاس وقدر دانی کرد.

وی گفت قیرریزی این سرک تا پوهنتون بدخشان امتداد می یابد در پهنای ۹ متر در طی یک سال وشش ماه به هزینه بیشتر از یک میلیون و دوصد وهشتادو چهار هزار دالر امریکایی توسط بانک انکشافی آلمان (کا، اف، دبلیو)کار آن به پایان می رسد.

این سرک ۱۱ ولسوالی بدخشان را با مر کز ولایت وصل می کند.

هولگر ترینک مسئول عمومی برنامه های انکشاف زیر بنایی منطقه یی آلمان (آر، آی، دی، اف) در صحبت خود گفت : کشور آلمان به کمک های خود در بر نامه های توسعه یی افغانستان متعهد است ودر دراز مدت کمک خود را به مردم و دولت افغانستان ادامه خواهد
 داد .

باغداران سمنگان از محصولات انگور متضرر شدند

 مسئولان محلی سمنگان می گویند محصولات انگور امسال  در مقایسه با سال گذشته بیست در صد افزایش یافته است.

 محمد عثمان حنفی آمر امور اداره زراعت آبیاری و مالداری سمنگان به آژانس باختر گفت که به اساس سروی آن اداره در ولسوالی های فیروز َونچیر و حضرت سلطان آن ولایت در هفت هزار  و چهارصد جریب زمین باغ های انگور موجود است که سال قبل از آن بیست و ویک هزار تن انگور به دست آمده بود .

 وی افزود: اما درسال جاری بیست و پنج هزار تن انگور به دست آمده است .

 حنفی گفت: اما نرخ انگور کاهش یافته است و یک  کیلو انگور به هژده افغانی به فروش می رسد .

آمر اداره زراعت سمنگان علت کاهش نرخ انگور را وضع محصول بیشتر گمرکی از سوی پاکستان و پائین بودن نرخ کلدار پاکستانی بیان کرد .

 وی اضافه کرد که با افزایش محصول گمرکی ، انگور این ولایت دربازار های داخلی به فروش رسیده است.

یک عضو کلیدی طالبان در لوگر باز داشت شد

پولیس لوگر یک عضو کلیدی طالبان را بازداشت کرد

شاهپور احمدزی سخنگوی پولیس لوگر به آژانس باختر گفت که این عضو گروه طالبان در نتیجه عملیات شب هنگام نظامیان در قریه بابوس مربوط مرکز آن ولایت بازداشت شد .

منبع افزود که چندین میل سلاح با تجهیزات نظامی و سه عراده موتر سایکل وی نیز به دست پولیس افتاد .

قاضی و قوماندان قطعه سرخ طالبان برای فاریاب کشته شدند

قاضی خود خوانده و قوماندان قطعه سرخ طالبان برای فاریاب و دو تبعه ازبکستان دیروز در اندخوی آن ولایت کشته شدند .

سخنگوی قول اردوی ۲۰۹  به آژانس باختر گفت که در نتیجه حمله های هوایی و زمینی بر مواضع طالبان در ولسوالی های چهار گانه اندخوی مولوی رحیم قاضی خود خوانده طالبان ولسوالی های یاد شده، فدا محمد مشهور به فرزند آته مراد کور قوماندان قطعه سرخ طالبان برای ولسوالی قرغان و دو تبعه ازبکستان در قریه های محراب و سلدوز تپه ولسوالی قرغان کشته شدند.

منبع افزود که دو جسد طالبان با یک قبضه راکت انداز و یک میل کلاشینکوف به دست نظامیان افتاد .

کمر بند امنیتی شهر فراه تقویت شد

در ساحات زیر تهدید مرکز فراه  پاسگاه های امنیتی ایجاد شد.

محب الله محب سخنگوی پولیس فراه به آژانس با ختر گفت که این پاسگاه ها  در امتداد کمر بند امنیتی  ساحات  غرب شهر فراه  به خا طر جلو گیری از نفوذ دشمن ایجاد شده است.

وی گفت که با ایجاد این پاسگاه ها امنیت شهر فراه هر چه بهتر بهبود می یابد و به دشمن مجال تحرک  در شهر داده نخواهد شد.

بیش از سی عضو گروه های طالبان و داعش در ننگرهار به دولت پیوستند

سی و شش عضو گروه های طالبان و داعش در ننگرهار به دولت پیوستند.

این افراد که وابسته به گروه های طالبان و داعش بودند، تا پیش ازاین در بخش هایی از اچین ، هسکه مینه ، شیرزاد و خوگیانی مشغول فعالیت های هراس افگنانه بودند.

شاه محمود میاخیل  والی ننگرهاربه آژانس باخترگفت دراین دور سی ودو عضو گروه داعش و چهارطالب مسلح دست از ادامه ویرانگری کشیدند و روند صلح را در پیش گرفتند.

هراس افگنان برگشته به روند صلح ، از آنچه در گذشته در برابر مردم و کشور شان کرده بودند ابراز ندامت کردند وگفتند که پس ازاین درتامین امنیت و بازسازی سرزمین شان سهم خواهند گرفت.

والی ننگرهار می گوید که راه اندازی عملیات های نظامی و بستن راه های رفت و آمد هراس افگنان به پاکستان ، هراس افگنان را وادار به تسلیمی کرده است.

او از سایرهراس افگنان در ننگرهار خواست به روند صلح بپیوندند ورنه کشته خواهند شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید