روزنامه ملی انیس

رویداد های مهم ولایتی

قوای هوایی طالبان را در جوزجان هدف قرار داد

شش طالب مسلح در جوزجان کشته شدند.

محمد حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین، به آژانس باختر گفت که این طالبان در یک حمله هوایی در قریه چقمه چقور ولسوالی قوش‌تیپه جوزجان کشته شدند.

کشته شدگان افراد ملانادر ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی قوش‌تیپه جوزجان بودند.

وی افزود که در این حمله یک عراده موتر فولدر و جنگ افزار آنان نیز از بین برده شد.

توزیع وسایل برق آفتابی به باغداران در نیمروز

موسسه داکار به باغداران نیمروز وسایل برق آفتابی را توزیع کرد.

محمد اکبر شریفی، رییس زراعت، آبیاری و مالداری نیمروز به آژانس باختر گفت که این وسایل شامل سولرهای ۲۵۰ وات، واتر پمپ، پایپ، اره، قیچی و سایر وسایل مورد نیاز باغداری می‌ شد که از سوی موسسه داکار برای پنجاه و شش باغدار در مرکز و ولسوالی‌های آن ولایت توزیع شد.

وی افزود که پیش از این موسسه داکار برای باغداران یاد شده در مناطق‌شان باغ‌های جدید احداث کرده بود.

تاکید برافزایش وگسترش برنامه های توسعه یی سازمان ملل در هرات

والی هرات خواهان افزایش همکاری های  برنامه توسعه یی سازمان ملل متحد شد.

والی هرات با هیئت برنامه انکشافی ملل متحد درافغانستان دیدار کردو ازموجودیت بستر مناسب برای فعالیت موسسات بین المللی درآن ولایت اطمینان داد.

رحیمی آرزو برد تا دفتر توسعه یی ملل متحد در افغانستان برنامه هایش در هرات را به هدف رفع نیازمندی های شهروندان را بیشتر نماید.

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد از جمله برنامه های بزرگ است که درحال حاضر نیز شماری ادارات دولتی را درعرصه های امور زراعتی، توسعه یی، حمل ونقل زمینی همکاری دوامدار می کند.

این هیئت درجریان سفرش به ولایت هرات در نظردارد تا از روند پیشرفت وترقی برنامه هایش درهرات نیز بازدید کند.

مسوولان  جدید اداره های امنیتی فراه معرفی شدند

افراد جدید به عنوان مسوولان امنیتی  فراه گماشته شدند.

به اساس فرمان ریاست جمهوری جنرال عبدالصمد شمس به عنوان رییس امنیت ملی وهمچنان جنرال فضل احمد سروری به صفت مسوول پولیس فراه گماشته شدند.

مسوولان امنیتی پیشین درپی افزایش ناامنی ها در فراه از کار برکنار شدند.

به گزارش آژانس باختر، مسوولان امنیتی جدید فراه با حضور داشت معینان وزارت های دفاع و داخله دیروز به کارمندان ، معرفی شدند و به کار آغازکردند.

شهروندان فراه امید می برند که افراد تازه تعیین شده ، با پشت کار،امنیت را برای شان به ارمغان آورند.

ریاست جمهوری دریک اقدام دیگر مسعود بختور را به عنوان معاون والی فراه گماشت .

حکومت با گماشتن افراد جدید می خواهد امنیت را به فراه بازگرداند و حکومت داری را بهبود بخشد.

توزیع مواد غذایی برای خانواده های بیجا شده دربدخشان

برای یکصد و پنجاه خانواده بیجا شده جنگ های اخیر در بدخشان مواد غذایی توزیع شد.

نور آقا نادری  ولسوال بهارک بدخشان به خبرنگار آژ انس باختر گفت که برای یکصدو پنجاه خانواده بیجا شده  ناشی از جنگ های اخیر در  ولسوالی  بهارک از سوی  ر یاست مبارزه با حوادث طبیعی مواد غذایی توزیع شد .

وی گفت  برای هر خانواده بیجا شده یک بوری گندم ، یک بوری برنج و پنج لیتر روغن توزیع شد.

نظامیان درننگرهار به دشمن تلفات وارد کردند

دوازده هراس افگن درتازه ترین حمله های هوایی و زمینی نظامیان درولایت ننگرهار کشته شدند و هشت تن دیگر شان زخم برداشتند.

این هراس افگنان که وابسته به گروه های طالبان و داعش خوانده شده اند ، در گوشه و کنار ننگرهار  آماج قرارگرفتند.

یک قوماندان ارشد اردوی ملی درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین حمله های هوایی وزمینی دوازده  عضو گروه های طالبان و داعش  کشته شدند و هشت  تن دیگر شان زخم برداشتند.

این قوماندان ارشد اردوی ملی می گوید که دراین حمله ها سه مخفیگاه هراس افگنان با همه تجهیزات جنگی اش با خاک یک سان شده است.

یک خبردیگر حاکیست که ازوقوع یک رشته انفجارها درولایت ننگرهار جلوگیری شد.

ماموران امنیتی بامداد دیروز ۹ ماین را از راه های پررفت و آمد این ولایت شرقی کشف و خنثی کردند.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسوولیت این ماین گذاری ها را به دوش نگرفته است اما برخی منابع محلی طالبان را عامل آن می خوانند.

یک خبردیگر می رساند که دو انبارجنگ افزار گروه های طالبان و داعش درننگرهار کشف شد.

این انبارها در مخفیگاه های هراس افگنان درولسوالی های رودات و غنی خیل نگهداری می شد.

پولیس می گوید  ازاین انبارها چندین جنگ افزارسبک وسنگین ازجمله بمب و ماین های دست ساز به دست
آمده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید