روزنامه ملی انیس

رویداد های مهم ولایتی

ساختمان بخش تدریسی تحصیلات عالی دایکندی اعمار می شود

کار ساختمان بخش تدریسی تحصیلات عالی ولایت دایکندی آغاز شد.

سید انور سیرت رئیس موسسه تحصیلات عالی دایکندی به آژانس باختر گفت که این تعمیر به هزینه چهل‌وهشت میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی در سه منزل به‌طور پخته در هژده ماه کاری ساخته می‌شود.سید انور رحمتی، والی دایکندی، در آغاز کار این ساختمان از شرکت قراردادی خواست که کیفیت و سرعت را در ساخت این تعمیر در نظر بگیرد.

تجلیل از روزقابله ها دربغلان

 به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر ، داکتر محب الله حبیب رئیس صحت عامه بغلان درمحفل گرامی داشت از این روز گفت که مرگ ومیرمادران و نوزادان به گونه چشمگیری درولایت بغلان کاهش یافته است و علت آن را ازدیاد قابله های زن درآن ولایت خواند.

وی همچنان با تقبیح تجاوز گروهی بریک قابله زن درولایت سمنگان خواهان به کیفر رساندن عاملان آن شد.

 وی قابله هارا فرشته گان نجات کودکان و مادران خواندوگفت که یک دهه قبل دریکصدهزار ولادت یکهزاروششصد مادر به خاطر مشکلات ناشی از ولادت جان خود را ازدست می دادند اما اکنون به اثر سعی و تلاش وزارت صحت عامه کشور موجودیت قابله ها درتمام مراکز صحی این ارقام را خیلی کاهش داده اند.

 وی اضافه کرد : درسطح مراکز صحی ولایت بغلان بیشتر از چهارصد قابله فعالیت دارند که درکاهش مرگ ومیر مادران ونوزادان نقش مهم و اساسی دارند. وی با تعهد بربهبود و انکشاف عرضه خدمات صحی برای مادران و نوزادان در شرایط موجود ازیک سلسله چالش های فراراه قابله ها از جمله عدم مصونیت شغلی و فعالیت آنان یادکردو از وزارت صحت عامه خواست تا به این مشکلات شان رسیدگی کنند.

پیشروی نیروهای دفاعی و امنیتی
در ولسوالی اندر غزنی

مسئولان امنیتی می‌گویند که نیروهای دفاعی و امنیتی در ولسوالی اندر آن ولایت پیشروی کردند و چند قریه از وجود طالبان پاک‌سازی‌شده است.عبدالغفار نورستانی، مسئول مطبوعاتی قول اردوی عملیات خاص، به آژانس باختر گفت که در عملیات نظامیان که در مربوطات ولسوالی اندر راه‌اندازی شد، چندین قریه از وجود مخالفان مسلح پاک‌سازی‌شده است.نورستانی افزود که در این عملیات علاوه بر واردکردن تلفات به طالبان، پانزده عراده موتر سایکل و یک مقدار جنگ‌افزار آنان نیز به‌دست‌آمده است.

جلوگیری ازیک رشته انفجارها درشرق کشور

ازوقوع یک رشته انفجار ها درشرق کشور جلوگیری شد.

ماموران امنیتی بامداد دیروز سی وشش ماین و بمب را از راه های مزدحم ولایت های لغمان کنر و ننگرهار کشف وخنثی کردند.

یک قوماندان ارشد اردوی ملی درقول اردوی سیلاب درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که این ماین و بمب ها به کمک روستا نشینان کشف و خنثی شد.

ادامه روند توزیع علوفه حیوانی برای مالداران در قندهار

روند توزیع علوفه حیوانی به مالداران درولایت قندهار ادامه دارد.

درتازه ترین اقدام دیروز برای صدها مالدار درولایت قندهار علوفه حیوانی توزیع شد.این علوفه ازسوی نهاد های کمک رسان و ازطریق ریاست زراعت قندهار به دسترس صدها تن مالدار در ولسوالی های ژیری و خاکریز توزیع گردید.دفتر رسانه های ولایت قندهار با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر گفت، این علوفه که حاوی مواد مفیده نیز است مواشی را در چاق شدن و شیردهی بیشتر کمک می کند.

تاکنون برای دوهزار مالدار در ولایت قندهار علوفه حیوانی توزیع شده است.خبرنامه می افزاید که روند توزیع علوفه حیوانی به مالداران درقندهار ادامه دارد.

کمک به صدها خانواده نیازمند درننگرهار

صدها خانواده نیازمند در ولایت ننگرهار ازکمک های بشری بهره مند شدند.این خانواده ها به اثرجنگ ها وسیلاب های اخیر درگوشه وکنار ننگرهار آسیب دیده اند.یک مسئول اداره مهاجرین و عودت کننده گان ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت که دراین دور برای شش صد خانواده نیازمند مواد غذایی و غیرغذایی توزیع شد.

این مواد ازسوی نهاد های کمک رسان داخلی وجهانی تهیه شده بود.

کار جغل اندازی یک سرک درولایت کندزآغازشد

کارجغل اندازی یک سرک و ساخت یک دیوار محافظتی ،  درولایت کندز ازسوی برنامه ملی میثاق شهروندی آغازشد .

به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی وانکشاف دهات به آژانس باختر، این پروژه ها شامل ، ۵۰۳۸ متر جغل اندازی سرک و ساخت ۳۵ متردیوارمحافظتی می باشد که به مصرف بیش از۴ میلیون افغانی ازبودجه برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت باز سازی و انکشاف دهات ، تطبیق می شود.

با تکمیل کار این پروژه ها ، ۱۷۲ خانواده درمرکز ولایت کندز ، از سهولت های آن مستفید می شوند.

ساختمان یک مکتب درولایت بلخ
اعمارمی شود

به مصرف بیش از ۵ میلیون افغانی تعمیر یک مکتب درلایت بلخ ازسوی برنامه ملی میثاق شهروندی ، ساخته می شود.

به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی وانکشاف دهات به آژانس باختر، کارساختمان این مکتب درولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ به مصرف ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی ، ازبودجه برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی و انکشاف دهات، تطبیق می شود.درساختمان این مکتب ۱۲ صنف درسی، اتاق های اداری و سایر ملحقات ضروری، در نظرگرفته شده است .

با تکمیل کارساختمان این مکتب برای شاگردان درولسوالی نهرشاهی ، فضای بهتر آموزشی فراهم خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید