روزنامه ملی انیس

رویداد های مهم ولایتی

بازداشت یک فروشنده آثار باستانی درکابل

موظفان پولیس یک قاچاقبرآثار باستانی را حین فروش یک مجسمه ازمربوطات ناحیه هفتم شهر کابل بازداشت کردند.

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله به آژانس باختر گفت : نورگل زمانیکه می خواست یک اثر باستانی را در بدل ۲۵۰۰۰۰دالر امریکایی به فروش برساند ازسوی موظفان پولیس مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله ازمربوطات ناحیه هفتم شهر کابل بازداشت شد.

 قضیه تحت بررسی پولیس قراردارد.

دستگیری دو دزدبه اتهام سرقت در پروان

دو دزد به ظن سرقت توسط پولیس پروان  درآن ولایت بازداشت شد .

دفتر مطبوعاتی  قو مندانی امنیه پروان  به آژانس با ختر گفت که  این افراد که باشنده  قلعه دشت پشیان  مرکز پروان می با شند  در ساحه پل میر علم  شهر چاریکار  در نتیجه بازرسی  پولیس  با دو میل تفنگچه بازداشت شدند .

سخنگوی پولیس  پروان گفت که  آنان به جرم خود برای  سرقت چندین موتر سایکل  و سرقت های دیگر اعتراف کرده اند .

آزمون رقابتی به خاطراستخدام کارمندان جدید، در ننگرها برگزارشد

۴۱ تن درولایت ننگرهار به خاطرشمول به حیث کارمند اجتماعی دربرنامه حمایتی اجتماعی کاسا ۱۰۰۰ ، آزمون رقابتی را سپری کردند. به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی وانکشاف دهات به آژانس باختر، این آزمون رقابتی به خاطراستخدام زنان و دختران به حیث کارمندان جدید دربرنامه حمایتی اجتماعی کاسا ۱۰۰۰ ، از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی و انکشاف دهات ، درولایت ننگرهاربرگزارشد و درآن ۴۱ تن از دختران و زنان اشتراک کردند.  برنامه حمایتی اجتماعی کاسا ۱۰۰۰، پروژه طرح انتقال برق ازتاجکستان وقرغزستان ازراه افغانستان به پاکستان می باشد.

 این پروژه  یکی از زیرساخت های مهم انرژی برق آسیای مرکزی وجنوبی به شمار می آید که ظرفیت انتقال انرژی آن معادل ۱۳۰۰ مگاوات خواهد بود .

برنامه ملی میثاق شهروندی وزارات بازسازی وانکشاف دهات درکنار وزارت انرژی وآب ، درتطبیق پروژه حمایتی اجتماعی کاسا  ۱۰۰۰ سهیم است.

اعمارساختمان یک مکتب درولایت کندز

به هزینه بیش از ۶ میلیون افغانی،  ساختمان یک مکتب درولایت کندز ازسوی برنامه ملی میثاق شهروندی اعمار می شود .

به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی وانکشاف دهات به آژانس باختر، این مکتب درولسوالی علی آباد ولایت کندز به هزینه بیش از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار افغانی، ازسوی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی و انکشاف دهات ، اعمار می شود.

درساختمان این مکتب ۸ صنف درسی، اتاق های اداری و سایر ملحقات ضروری درنظرگرفته شده است .

با تکمیل کار ساختمان این مکتب زمینه آموزش بهتر برای شاگردان درولسوالی علی آباد فراهم می شود .

گوشت مرغ های پیر در بغلان هدر شد

بیش از سه هزار کیلو گرام گوشت مرغ پیر در ولایت بغلان دیروز از بین برده شد.سید نورآقا سادات مسوول بخش خبری ریاست زراعت بغلان به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که این گوشت از هفتصد و هفتاد و هفت قطعه مرغ می باشد که از سوی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری آن ولایت به همکاری منسوبان امنیتی از ساحه پل چشمه شفا شهر پلخمری کشف و در یک ساحه دور از محل مسکونی زیر خاک شد.

وی افزود که این گوشت مرغ های پیر توسط یک عراده موتر نوع مازدا به مزارشریف انتقال داده می شد.

گوشت های یادشده پاکستانی که خوردن آن باعث امراض نزد افراد می شود، وارد کردن آن به کشور قبلاً از طرف وزارت صحت عامه ممنوع اعلان شده بود.

برای ۶۴ خانواده بی بضاعت مواد خوارکه توزیع گردید

برنامه ملی میثاق شهروندی، دیروز برای ۶۴ خانوادۀ بی بضاعت درولایت بادغیس مواد خواکه کمک کرد.

به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی وانکشاف دهات به آژانس باختر، این مواد خوراکه شامل برنج، روغن وگندم می باشد و ازطریق ذخیره گاه های مواد غذایی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی و انکشاف دهات،  برای ۶۴ خانواده بی بضاعت در ولسوالی مقر ولایت بادغیس توزیع شد.مواد مذکور توسط روستاییان و برنامه وجه مالی برای مشاکت اجتمانی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات ، تهیه شده بود .

خانواده های بی بضاعت در بادغیس کمک دریافت کردند

برنامه ملی میثاق شهروندی، دیروز برای ۶۴ خانوادۀ بی بضاعت درولایت بادغیس مواد خوارکی کمک کرد.به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی وانکشاف دهات به آژانس باختر، این مواد خوراکی شامل برنج، روغن وگندم می باشد و ازطریق ذخیره گاه های مواد غذایی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی و انکشاف دهات،  برای ۶۴ خانواده بی بضاعت در ولسوالی مقر ولایت بادغیس توزیع شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید