روزنامه ملی انیس

رویداد های مهم ولایتی

ازپرتاب سه مرمی بی ام یک درپروان جلوگیری شد

سه مرمی بی، ایم، یک درپروان که دریک منطقه پررفت و آمد جاسازی شده بود کشف و خنثی شد.

 نوری مسئول مطبوعاتی قوماندانی امنیه پروان به آژانس باختر گفت که این سه فیر مرمی شارتی بی ام یک به منظور هدف قراردادن قرارگاه نظامیان درمنطقه باغ افغان ولسوالی شینواری دره غوربند که یک ساحه پررفت و آمد می باشد جاسازی شده بود و توسط منسوبان قوماندانی امنیه ولسوالی شینواری کشف و خنثی شد.

هراس افگنان طالب و داعش به سوختاندن خانه های یکدیگر در کنر آغازکردند

گروه های هراس افگن داعش و طالب درولسوالی وته پور ولایت کنر به سوختاندن خانه های یکدیگر آغاز کردندو قرارگزارشها ، تاکنون سی منزل مسکونی آتش زده شده است.

 عبدالودود مسوول اداره امورمهاجرین عودت کنندگان کنر به آژانس باختر گفت که درجریان سه روز دوصدو پنجاه خانواده از ولسوالی وته پور بیجا شده اند و با گذشت هرروز شمار خانواده های بیجا شده افزایش می یابد.

عبدالحمید که تازه از آن ولسوالی به مرکز ولایت کنر آمده است گفت که شماری از افراد مسلح به نام امارت و شماری به نام خلافت خانه هارا غارت می کنند و می سوزانند که زیاد ترین زیان متوجه مردم می باشد.

هفده طالب مسلح در هلمند کشته شد

عبدالقیوم نورستانی مسئول مطبوعاتی قول اردوی عملیات خاص به آژانس باختر گفت که این طالبان مسلح در عملیات مشترک منسوبان امنیتی و  دفاعی  و با حمایت قوای هوایی ایتلاف در منطقه ریگی ولسوالی گرشک آن ولایت کشته شدند.

نورستانی افزود که در این عملیات پانزده طالب مسلح دیگر زخم برداشتند و یک مقدار جنگ افزار آنان از بین برده
شد.

فاریاب  به ولایت درجه اول مبدل خواهد شد

فاریاب به ولایت درجه اول و مرکز مالداری افغانستان تبدیل می شود.

این مطلب را رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت فاریاب بیان داشت .

وی گفت که ولایت فاریاب  تمام معیار های ولایت درجه اول را دارا می باشدو باید به ولایت درجه اول ارتقا یابد.

رییس جمهور در سفرش به آن ولایت گفته است که حکومت تمرکز جدی به خاطر تامین امنیت و باز شدن شاهراه ها داردوبه مخاطبانش گفته است که اطمینان داشته باشند که نیرو های امنیتی و دفاعی امنیت آن ولایت را تامین می کنند.

رییس جمهور غنی با بیان اینکه زراعت ومالداری منابع اصلی در آمدمردم فاریاب است به وزارت زراعت ومالداری هدایت داد تا بالا ی طرحی کار کند تا فاریاب به عنوان مرکز مالداری  افغانستان تبدیل شود.

همچنان رئیس جمهور خطاب به نسل جوان گفت که اقتصاد و تثبیت را محور اصلی  فعالیت های شان قرار دهند تابه فقرو عدم اشتغال در کشور نقطه پایان گذاشته شود.

وی اضافه کرد که باید بالای  زبان ازبکی سرمایه گذاری شود زیرا این زبان در گسترش روابط منطقه یی افغانستان تاثیر مثبت دارد.

یکهزار و ششصد خانواده در تخار از نور برق مستفید شد

 یکهزار و ششصد خانواده در ولسوالی هزار سموج ولایت تخار از نور برق مستفید شدند.

عبدالحق شفق والی تخار به آژانس باختر گفت که تمدید این شبکه  برق درولسوالی یادشده از اثر زحمات و فعالیت های ریاست برشنای تخار ، مشارکت مردم محل،و همچنان نهاد های کمک کننده بوده است .

 وی با اظهار سپاس از شرکت برشنای تخار گفت که مردم تخار  در روز های نزدیک شاهد افتتاح و تطبیق پروژه های بیشتر در عرصه برق رسانی خواهند بود .

گفته می شود هزینه تمدید لین برق تالقان تا ولسوالی هزار سموچ یکصد و بیست و چهار میلیون افغانی می باشد که ازسوی بانک انکشافی کشور آلمان در مدت چهارده ماه پرداخت خواهد شد .

سیلاب در بغلان خسارات مالی بر جا گذاشت

سرازیر شدن سیلاب  در ولسوالی دوشی بغلان خسارات بر جا گذاشت.

صاحب داد غفوری ولسوال دوشی به آژانس باختر گفت که در پی ریزش باران های شدید و سیلاب مدهش از دره اسکار ولسوالی دوشی آن ولایت ده ها منزل مسکونی، بیش از یک هزار و پنجصد جربب زمین زراعتی و باغ تخریب شد و صدها خانواده خانه های شان را ترک کردند.

غفوری افزود که این سیلاب ها تلفات جانی نداشت، اما باعث تلف شدن چندین راس مواشی و تخریب سرک ها شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید