روزنامه ملی انیس

رویداد های مهم ولایتی

بازداشت چهار مرد به ظن قتل در جوزجان

پولیس جوزجان چهار تن را به ظن قتل بازداشت کرد .

 مسعود ندیم سخنگوی پولیس جوزجان به آژانس باختر گفت که بازداشت شدگان در تحقیقات ابتدایی شان اعتراف کرده اند که به تاریخ یازده حمل سال جاری مردی رادر قریه ترکستان شهر شبرغان در منزلش با ریسمان خفه کردند و جسد وی را در دشت لیلی شهر شبرغان دفن کردند . این افراد علت این قتل را خصومت های خانوادگی عنوان کردند .

سه مرد به ظن سرقت در تخار بازداشت شدند

 پولیس تخار سه مرد را به ظن دزدی بازداشت کرد

 سمونوال حشمت الله مسلم قومندان امنیه تخار به آژانس باختر گفت که مردان بازداشت شده، باشندگان تالقان هستند و به تاریخ سیزده حمل امسال یک راننده تکسی را در مسیر ولسوالی فرخار لت و کوب کردند و موتر وی را با خود بردند.منبع افزود، این افراد امروز توسط پولیس از حومه شهر تالقان بایک میل تفنگچه و چند برچه بازداشت شد ند.  گفته می شود که آنان موتر دزدی شده را دربدل هفتصد دالر به فروش رسانیدند و اعتراف کردند که در چندین قضیه دیگر دزدی و آزار و اذیت مردم دست داشته اند.

به تداوی بیماران در مراکز صحی رسید گی می شود

رئیس صحت عامه جوزجان می گوید در یک سال گذشته بیشتر از یک میلیون و هفتصد هزار بیمار در مراکز صحی آن ولایت تداوی شده اند.جمشیدی رئیس صحت عامه جوزجان به آژانس باختر گفت که بیمارانی که در شفاخانه ولایتی و دیگر مراکز صحی آن ولایت تحت تداوی قرار گرفته اند تنها از ولایت جوزجان نبوده اند بلکه از ولایت های سرپل و ولسوالی های فاریاب نیز به شفاخانه های آن ولایت مراجعه کرده اند.وی افزود که برای عرضه خدمات صحی بهتر چهارده مرکز صحی در قریه های دور دست نیز ایجاد شده است و کار ساختمان هژده پروژه صحی نیز از سوی وزارت صحت عامه در محلات مختلف آن ولایت در حال عملی شدن است.

جمشیدی علاوه کرد که کار ساخت و ساز تعمیر جدید شفاخانه دوصد بستر صحت عامه به ارزش دو میلیون دالردر شهر شبرغان جریان دارد که به زودی تکمیل خواهد شد.

کشف یک محموله مواد انفجاری در ننگرهار

یک محموله مواد انفجاری ساخت پاکستان درشرق کشورکشف شد.این محموله درحالیکه تازه از پاکستان وارد کشور شده بود،  در ولسوالی مهمند دره ولایت ننگرهار دریک عملیات ویژه منسوبان امنیت ملی کشف شد.عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که قرار بود این مواد انفجاری در کشور دراختیارگروه های هراس افگن قرارگیرد.

اوگفت: این مواد انفجاری توانایی بلند تخریبی داشت که توسط منسوبان امنیت ملی جا بجا ازبین برده شد.

برنامه از بین بردن ملخ ها در بغلان آغاز شد

برنامه از بین بردن ملخ ها از سوی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بغلان آغاز شد.

محمد اصغر(صوفی زاده) مسئول حفاظت از نباتات ریاست زراعت بغلان به آژانس باختر گفت که این اداره از بین بردن ملخ ها را از ولسوالی بغلان مرکزی آغاز کرده است و قرار است بیش از ده هزار هکتار زمین در چهار ولسوالی به شمول پلخمری مرکز بغلان از موجودیت ملخ ها پاکسازی شود.مسئول حفاظت نباتات ریاست زراعت هدف از امحای ملخ ها را در راستای حفاظت مزارع دهقانان مهم توصیف کرد و افزود که ولسوالی های دوشی، بغلان مرکزی و نهرین از جمله ولسوالی هایی ولایت بغلان به شمار می رود که بیشتر مزارع آن ها مورد هجوم ملخ ها قرار می گیرد.

گرد آوری موتر سایکل های بی سند در بلخ

پولیس بلخ برای تامین امنیت و جلوگیری از فعالیت های تروریستی و جرایم جنایی به جمع آوری موتر سایکل های بدون اسناد در آن ولایت آغاز کرد.عادل شاه عادل سخنگوی قومندانی امنیه بلخ به آژانس باختر گفت که تاکنون  ده ها عراده موتر سایکل بدون نمبر پلیت و اسناد جمع آوری شده است و این روند ادامه دارد.وی افزود که جمع آوری موتر سایکل های بدون نمبر پلیت و اسناد، بهتر جان و مال شهروندان شهر مزار شریف صورت می گیرد.

قومندان امنیه بلخ از باشندگان مزار شریف خواست که پس از این از گشت و گذار موتر سایکل های بدون نمبر پلیت و اسناد خود داری کنند.

آغازکارقیرریزی یک جاده درشهرهرات

کار قیرریزی جاده جمشیدی ها و محمودی ها در ناحیه دوازدهم شهر هرات آغازشد.این جاده قراراست باهزینه هفت میلیون افغانی ازطریق برنامه میثاق شهروندی باهمکاری مردم محل درجریان شش ماه آینده قیرریزی شود.باتکمیل کار قیرریزی این جاده، مشکلات ترانسپورتی نزدیک به ده هزار تن باشنده گان ناحیه دوازدهم که ازین مسیررفت وآمد دارند برطرف می شود.

مونسه حسن زاده معاون امور اجتماعی وسرپرست ولایت هرات ازسهمگیری ومشارکت فعال مردم درین برنامه ابرازقدردانی کرد.

درعین حال سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات نیز تکمیل کار قیرریزی این جاده را دربهبود وضعیت زیست محیطی شهروندان مهم خواند وخواهان توجه بیشتر مسولان به امور انکشافی این ناحیه شد.نادرالله جنیدی وارسی کننده شاروالی هرات میگوید که از روند قیرریزی وزیر سازی این جاده بگونه جدی نظارت خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید