روزنامه ملی انیس

رویداد های مهم ولایتی

زنان نیازمند پشت رود فراه وسایل تولید مربا وترشی به دست آوردند

به یکصدوسی زن درولسوالی پشت رود فراه وسایل برای ساخت مربا وترشی توزیع شد،انجنیر عبدالمنان متین رئیس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت فراه، به خبر نگار آژانس باختر گفت  که به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی خانواده‌های شان ، به یکصدوسی زن در پشت رود آن ولایت بسته های وسایل ساخت ترشی ومربا توزیع شد .

وی گفت که این بسته‌ها شامل چهل وهفت قلم جنس مورد نیاز برای ساخت ترشی و مربا بودکه به همکاری برنامه رشد زراعت و انکشاف روستایی به زنان نیازمند ولسوالی پشت ‌رود آن ولایت توزیع شد.

کارزار زمستانی علیه آفات نباتی در دایکندی آغازگردید

کارزار زمستانی علیه آفات و امراض نباتی در دایکندی آغاز شد.

قرار است در جریان این کارزار کشتزار های بیش از دوهزار و پنج صد دهقان و دوصدو شصت هزار درخت در مقابل آفات و امراض نباتی سم پاشی شود.

این کارزار برای کنترول آفت هایی چون خاکسترک تاک، سیب، شفتالو، جرب سیب و کنه‌های نباتی و دیگر امراض راه اندازی شده است.

یک مسئول اداره زراعت دایکندی به آژانس باخترگفت که قرار است از یوریا اسپری برای وقایه نباتات در دایکندی کارگرفته شود.

مبارزه با آفات نباتی در شمال‌شرق کشور آغاز شد

برنامه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، کارزار مبارزه با آفات نباتی و جلوگیری از شیوع این آفات را در زون شمال‌شرق کشور دیروز آغاز کرد.

این کارزار به منظور وقایه امراض و آفات نباتی در تمام ولسوالی‌های زون شمال‌شرق کشور شروع شد.

 در این کارزار، قرار است هزاران جریب باغ سم پاشی شود.

وزارت زراعت ، مالداری وآبیاری با پخش خبرنامه یی می گوید که دراین کارزار صدها هزار جریب کشتزار هزاران دهقان نیز دربرابر بیماری های نباتی مصون می شود.

این درحالی است که سالانه بخشی از کشتزار ها در افغانستان به دلیل بروز آفت های نباتی ازحاصلات بازمی مانند.

آغاز عملیات نظامیان  زیر نام طوفان هریرود، در هرات

هدف از راه اندازی این عملیات ، پاکسازی شاهراه هرات غور از وجود افراد وابسته به گروه طالبان است ، هراس افگنانی که دراین اواخر با حضور وفعالیت دراین شاهراه رفت و آمد را به مسافران و کاروان های تجاری مشکل کرده اند.

 عبدالقیوم رحیمی والی هرات  نیروهای امنیتی و دفاعی را ستون فقرات نظام و قهرمانان واقعی مردم افغانستان دانست و تاکید کرد که این عملیات کمر دشمن را خواهد شکست.

درین عملیات مشترک، نیروهای امنیتی، دفاعی واطلاعاتی با وسایط و تجهیزات کافی حضور و شرکت دارند و مورد حمایت نیروهای هوایی قرار خواهند گرفت.

به گزارش آژانس باختر، جنرال زیارت شاه عابد قوماندان لوای اول قول اردوی ظفر که فرماندهی این عملیات را برعهده دارد می گوید که با تمام توان به خاطر نابودی دشمنان مردم افغانستان خواهد رزمید.

اوگفت درین عملیات تمام ساحات مسیر شاهراه هرات غور، زیر پوشش امنیتی قرار خواهد گرفت  و محلاتی که دشمن درآن لانه دارد و سبب آزار واذیت مردم و مسافران می شود، نابود خواهد شد.

تاسیسات ویران شده یک شفاخانه درننگرهار بازسازی می شود

یک شفاخانه در ننگرهار که در حمله هراس افگنان ویران شده است، بازسازی می شود.

رئیس صحت عامه ننگرهارمی گوید که آنان به زودی کاربازسازی این شفاخانه در هسکه مینه را آغازمی کنند.

داکترنصیراحمد درانی به آژانس باخترگفت که تاسیسات جدید این شفاخانه معیاری ساخته خواهد شد.

این شفاخانه در حمله هراس افگنان تخریب شد و ماه ها است که در تعمیر نیمه مخروبه مشغول عرضه خدمات صحی است.

باشندگان هسکه مینه ازبازسازی این استقبال می کنند.

آنان می گویند بازسازی این مرکز عرضه خدمات صحی را بهترخواهد ساخت.

ممکن است شما دوست داشته باشید