روزنامه ملی انیس

رویا دادرس:  تأمین حقوق و مصئونیت زنان بدون صلح و عدالت ناممکن است

زنان در سراسر جهان به گونه های مختلف مورد خشونت وسوء استفاده قرار می گیرند که ۸۷ درصد آنان در زندگی حتماً با یک نوع از خشونت چون، آزار و اذیت زبانی، سوء استفاده مالی و یا آزار و اذیت جنسی و یا فزیکی مواجه بوده اند، بناءً با آغاز و تداوم کمپاین ۱۶ روزه همه دست به دست هم داده به خشونت باید نه گفت. در رابطه به موضوع خبرنگار روزنامه ملی انیس مصاحبه یی با رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان انجام داده که تقدیم خوانندگان می گردد.

در ابتدای صحبت خانم دادرس با اشاره به اهداف کمپاین محو خشونت علیه زنان گفت: وزارت امور زنان یگانه نهاد تشویق و ترغیب کننده سایر وزارت ها برای حمایت از حضور فعال زنان در کشور است بناءً به استقبال از فرارسیدن روز جهانی محو خشونت علیه زنان با زنان جهان همنوا شده و با اعلام آغاز کمپاین شانزده روزه از همه یی نهاد ها، ادارات سازمانها و فعالان دفاع از حقوق بشر و زنان اعم از ملی و بین المللی در خواست نموده با اشتراک فعالانه خویش به این فراخوان لبیک گویند. زیرا وزارت امور زنان از سال ۱۳۸۲ به این طرف این کمپاین جهانی را به عنوان یک عنعنه پسندیده مبارزات عدالتخواهی زنان قلمداد و تعقیب می نماید.

خشونت یک معضل جهانی بوده منحصر به افغانستان نیست، بلکه در جوامع بشری گذشته ریشه های عمیق دارد که زودندن آن کار یک روزنه، بلکه زمانگیر است جنگ و نا امنی های جاری آتش خشونت را مشتعل تر ساخته و بحیث یک مانع جدی در راه سهمگیری و مشارکت زنان قرار دارد. ماهیت و هدف اساسی کمپاین راه اندازی شده تحت شعار جهانی «صدای ما را بشنوید: خشونت علیه زنان و دختران بس است.»

عبارت از تأمین حقوق و مصئونیت زنان در کشور است که بدون صلح و عدالت ناممکن است. همچنان از طریق همین کمپاین می خواهیم صدای زنان متضرر از جنگ و خشونت را به گوش جهانیان نیز برسانیم.

وزارت امور زنان در حقیقت صدای واحد زنان رنجدیده و درد کشیده افغان است. با رسانیدن ندای برحق زنان افغان که همانا ندای برقراری صلح و امن در خانه و کاشانه جنگ زده شان است. می خواهد به جنگ و نا امنی خاتمه داده شود. زنان کشور با تحمل انواع خشونت هنوز هم توانمندی و ظرفیت های خاص خود را دارند.

می خواهیم همصدا با سایر زنان جهان جلو خشونت گرفته شود.

سخنگوی وزارت امور زنان بابرشماری چالشها و معضل اساسی در افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان افزود:

بخاطر تطبیق شعار امسال مبارزه با خشونت، نه گفته در برابر خشونت ها است.

پلان های عمده این وزارت درطی کمپاین نظارت از مراکز سلب آزادی و محابس اناثیه است. همینگونه از پرورشگاه ها دیدن خواهیم کرد هدف عمده ما اینست تا به مشکلات موجود زنان در محابس رسیدگی بیشتر شده و خواست های شان را با رهبری حکومت درمیان گذاریم در ضمن در طی همین مدت از شفاخانه های مربوط به زنان نیز دیدن خواهیم کرد.

برعلاوه در ۳۴ ولایت به ریاست های امور زنان هدایت داده ایم. با برگزاری محافل و دعوت زنان نخبه تجلیل و برنامه های آگاهی دهی از حقوق زنان را راه اندازی نمایند.

عمده ترین چالشها در برابر زنان که در افزایش خشونت نقش دارد. سطح پایین سواد فقر اقتصادی، بیکاری موجودیت عرف و عنعنات ناپسند ازدواجهای اجباری و‏قبل از وقت، اخذ ولور و‏مصارف گزاف عروسی ها خشونت های صحی، تعلیمی تحصیلی و کاری است. همچنان در ساحات نا امن موجودیت محاکم صحرایی قتل های ناموسی از زنان قربانی گرفته، هرچند آمار موجود کاهش را در میزان موجود خشونت های اعمال شده نظر به سال قبل نشان میدهد، ولی خشونت همانگونه که قبلاً یاد آور گردیدم ابعاد مختلف دارد.

اینکه چرا نظارت بیشتر از مراکز سلب آزادی زنان می‏نماییم چون دختران وخانمها در این مراکز با مشکلات زیادی مواجه و امکانات محدود تر بوده است.

قبلاً نیز نظارت های را انجام داده بودیم و پیشنهاد نموده بودیم شرایط بهتر برایشان فراهم گردد. همین گونه به مناسبت های ملی و جهانی پیشنهادات را برای عفو و تخفیف مجازات زنان محبوس به ریاست جمهوری ارائه نمودیم که ۲۵۶ زن بنابر فرمان رئیس جمهور عفو و ۲۸۵ تن در مجازات شان تخفیف بعمل آمده است.

در مناطق نا امن و تحت تسلط مخالفان مسلح حکومت مشکلات زیادی در برابر زنان وجود دارد. دختران از عمده‎ترین حقوق شان که حق تعلیم است محروم و مکاتب شان مسدود گردیده است. جنجال های خانوادگی در محاکم صحرایی حل و فصل می گردد. مصؤنیت اقتصادی کاری و نقش و حضور شان با چالش های جدی مواجه است. بناءً وزارت امور زنان تلاش نموده تا با همکاری وزارت حج، ارشاد و اوقاف از طریق ملا امامان، واعظان مساجد و تکایا آگاهی لازم در رابطه به رعایت حقوق زنان به مردم در سرتاسر کشور داده شود از طریق نصاب تعلیمی مکاتب و مدارس مطالب در مورد آگاهی از حقوق زنان گنجانیده شده است، ولی با موجودیت عرف و عنعنات ناپسند موجود که از زنان قربانی می گیرد. به کار دراز مدت نیاز است. اما وزارت امور زنان از طریق ریاست های مربوط در ۳۴ ولایت تلاش کرده با راه‏اندازی ورکشاپ ها، سمینار‎های کوتاه مدت و دراز مدت آگاهی های حقوقی لازم را برای اشتراک کنندگان ارائه نماید.

امسال ۱۸۲۶ قضیه خشونت ثبت دفاتر ولایتی این وزارت گردیده است که از جمله به ۸۳۱ قضیه از سوی ارگانها عدلی و قضایی رسیدگی صورت گرفته که بیشترین موارد خشونت های فزیکی است و تاجای موارد تفریق یا طلاق نیز افزایش یافته است. در مناطق دور دست و نا امن قتل های ناموسی و مجبور نمودن دختران و زنان به خود کشی از موارد دیگر خشونت است.

سخنگوی وزارت امور زنان در رابطه به رفع نگرانی های زنان در پروسه مذاکرات صلح افزود: وزارت امو زنان در رابطه به نقش و حضور فعال زنان در شورای عالی صلح تلاشهای زیادی را به خرج داده که امروز حضور فعال دارند و مطابق به قطعنامه ۱۳۲۵ سازمان ملل متحد در رابطه به نقش فعال زنان در پرسه ها (صلح یکی از اهداف کلیدی حضور فعال شان در تصمیم گیری های پروسه صلح و امنیت است.

تلاش ما اینست تا نگرانی های موجود را از میان برداشته نقش و حضور شانرا پررنگ ترسازیم. مطابق به تعهدات دولت و حکومت و تأکید به نقش فعال زنان در تمامی سکتور ها و پروسه ها در پروسه صلح نیز در ترتیب هیئت و در شورای مشورتی زنان دخیل خواهند بود. در تمامی مجالس این وزارت شریک بوده و داد خواهی لازم صورت گرفته است.

وی در اخیر صحبت هایش گفت: خواست وزارت امور زنان از مردم افغانستان اینست که همآهنگ با کمپاین جهانی محو خشونت آنان نیز به خشونت نه گفته از دختران و زنان حمایت نموده فرصت دهند تا توانایی شانرا تبارز دهند. 

 حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید