روزنامه ملی انیس

روند صلح را به گروگان نگیرید

به درازا کشیدن جنگ در افغانستان نه تنها تمام زیرساخت های مادی و معنوی این کشور را به خاکستر مبدل ساخت، بلکه دامنه شعله های آن، کشورهای  منطقه را نیز درنوردیده است به گونه مثال حمله تروریستی بر نیروهای امنیتی هند در کشمیر و حمله بر نظامیان ایران در زاهدان نشان دهنده آنست که منطقه از تهدید تروریزم در  امان نیست، اما با وجود این همه موارد، کشورهای منطقه و فرا منطقه به مناطقی که خاستگاه، مراکز و آموزشگاه های تروریستان موقعیت دارند توجه چندانی نکرده و صرف با اقدامات نمایشی نظامیان پاکستان، بسنده نموده و از پهلوی آن سطحی گذشته اند، هرچند این مسئله اظهرمن  الشمس است که تروریزم برای حامیان شان یک وسیله و ابزار است، زیرا همواره دیده شده که حامیان تروریزم با استفاده از این پدیده، اهداف و برنامه های ستراتیژیک خود را در منطقه دنبال نموده اند، اما با تأسف دیده شده که این کشورها در نشست های جهانی و منطقوی، سر از گریبان ایتلاف جهانی ضد تروریزم بیرون کرده، خود را حامی و بانی صلح و ثبات منطقه و جهان معرفی نموده اند.

گزارشها حاکی از آنست که شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان با شرکت در اجلاس مونیخ که محورآن را موضوع صلح تشکیل میداد از مذاکره به طالبان به عنوان یک فرصت طلایی، برای ثبات منطقه یاد کرد و تأکید نمود که امریکا و دولت افغانستان انتظار داشتند تا پاکستان، طالبان را به پای میز مذاکره بکشاند که اسلام آباد در این زمینه موفق عمل کرد.

گرچه این اقدام پاکستان در ظاهر امر برای اسلام آباد یک دستاورد است، مگر در حقیقت در  عدم حضور تیم مذاکره کننده دولت افغانستان، تدویر همچو نشست ها جفای بزرگی در حق مردم و حکومت افغانستان محسوب می شود، زیرا دعوت گروهی که اکثر رهبران آن شامل فهرست سیاه سازمان ملل متحد باشند، در عدم مشوره با حکومت افغانستان در حقیقت ارجحیت دادن و یا به رسمیت شناختن آن  گروه به شمار می رود.

از اینرو دولت افغانستان به خاطر سفر اعضای تحریم شده گروه طالبان به پاکستان، رسماً به سازمان ملل متحد شکایت درج نمود و پیش از آن نیز دولت افغانستان از شرکت اعضای تیم مذاکره کننده گروه طالبان در نشست دو روزه مسکو نیز به سازمان  ملل شکایت کرده بود.

گزارشها این را می رساند که قرار است امروز اسلام آباد میزبان نشست نمایندگان دولت امریکا و گروه طالبان در مورد صلح افغانستان باشد که این اقدام یک جانبه پاکستان واکنش هایی را به همراه داشته و شماری از سیاسیون کشور در واکنش به این اقدام پاکستان تأکید کرده اند که روند صلح نباید از سوی قدرت های رقیب برای اعمال نفوذ در افغانستان به گروگان گرفته شود، همچنان این شخصیت ها خاطرنشان نمودند: ما نمی خواهیم که افغانستان بار دیگر زیر نام روند صلح تحت نفوذ پاکستان قرار گیرد.

بناءً مردم افغانستان از قدرت های منطقه و جهان می  خواهند که نباید کاری را انجام دهند که عواقب آن برای سالهای درازی در منطقه جبران ناپذیر باشد و تروریزم چنان فعال گردد که به اهداف جهانی نیز حمله ور شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید