روزنامه ملی انیس

روسیه: بازیگران منطقه یی وارد روند گفتگو های صلح در افغانستان شوند

وزارت خارجه روسیه می گوید:  روسیه چین و امریکا موافقه کرده اند که باید٬بازیگران دیگر قضیه افغانستان٬ وارد روند گفتگو های سیاسی این کشور شوند.هفته گذشته دیپلماتان ارشد کشور های روسیه٬چین و امریکا نشست سه جانبه شان را جمع نماینده پاکستان در بیجنگ چین برگزار کردند.

این سه کشور با شکل دهی اجماعی که به آن نشست سه جانبه پیرامون افغانستان نام نهاده‌اند تا کنون چند بار نشست های شان را برگزار کرده اند که در آن عمدتاً روی نزدیکی مواضع این سه کشور در قبال افغانستان بحث های شده است٬مگر حضور نماینده پاکستان درآخرین نشست این سه کشوردر چین نشان می دهد که روسیه  امریکا و چین در فکرگسترش تلاش های شان اند ومی کوشند که کشور های اثر گذار در مسأله افغانستان را با خود همآهنگ کنند تا معضل این کشور زودترحل شود.

به تاز گی وزارت خارجه روسیه اعلام داشته ( بر اساس توافق سه جانبه در تلاش های بعدی ، کشورهای دیگری که بر اوضاع افغانستان تأثیر می‌گذارند نیز دعوت خواهند شد و تاریخ برگزاری این رایزنی از کانال‌های دیپلماتیک اعلام می‌شود.)

وزارت خارجه روسیه خاطرنشان کرده است( همه طرف‌های شرکت کننده در نشست بیجنگ از اقدامات طرف‌های افغانی برای کاهش خشونت که منجر به برقراری آتش بس موقت و سپس دائم و آغاز مذاکرات افغانی شود حمایت کردند.)

روسیه در حالی از توافق سه کشور دخیل درقضیه افغانستان مبنی برکشاندن کشور های اثر گذار در معضل افغانستان سخن می گوید که افغانان ٬مشکلات جاری در کشور شان را بیشتروابسته به عموامل بیرونی آن می دانند و تاکید دارند که افغانستان قربانی یک جنگ نیابتی و فرا گیر کشور های رقیب است.

این کشورها به هدف زمینگیرکردن یک دیگر٬ رقابتی سختی را در افغانستان دنبال می‎کنند که دراین جنگ پنهان  قربانی اول٬مردم افغانستان اند روی این اصل است که مردم افغانستان تاکید دارند  تا زمانی که کشور های رقیب وارد یک اجماع در باره افغانستان نشوند مشکل است از صلح در افغانستان ومنطقه سخن گفت.

آگاهان افغان می گویند که اجماع منطقه و فرا منطقه اولین دریچه صلح در افغانستان است که باید باز شود.

این آگاهان می گویند که امریکا تلاش کرد تا در قضایای افغانستان تک روی باشد مگر کشور های دیگر هم از منافع شان در افغانستان تعریف های داشته اند. که سرانجام امریکا حاضر شد تا در گفتگو ها را با روسیه و چین باز کند تا از بار مشکلات خود در افغانستان بکاهد

باآن که سه کشور یاد شده وارد یک اجماع در باره افغانستان شده اند مگر این کافی نیست. آگاهان سیاسی افغان می‌گویند که در نشست سه جانبه این سه کشور٬ منافع کشور های دیگر نظیر هند ٬ ایران ٬سعودی٬ ترکیه٫ امارات عربی٬ قطر… نادیده گرفته شده است در این میان تنها پاکستان توانست که خود را براین سه کشورتحمیل کند در حالی کشور های دیگر هم می توانند وضعیت را ناهنجار نگه دارند.

صاحب نظران معتقدند که بدون حضور بازیگران دیگر که در بازی های منطقه یی اثر گذار اند معضل امنیتی افغانستان حل و فصل نخواهد شد.

به نظر می رسد دعوت از نماینده پاکستان به نشست بیجنگ، نخستین قدم در مسیر ورود دیگر بازیگران به این مذاکرات بوده باشد و در ادامه ایران و هند نیز دعوت خواهند شد.در این میان هند که منافع زیادی در منطقه دارد غیبت این کشور در نشست های  اخیررا تعجب آورمی داند.مگر چین که میزبان نشست اخیر بود به این نگرانی ها پاسخ گفته است.

سخنگوی وزارت خارجه چین می گوید( که هیچ اقدامات وحرکتی برای محروم کردن هند از گفت ‌وگوها وجود ندارد وما خواستار کنار گذاشتن هند از گفت‌وگوها و کمک برای حل بحران افغانستان نیستیم.)

روزنامه  اورآسیا تایمز، چاپ هند خود نوشته است  بسیاری بر این باورند که هند در جریان جزئیات گفت ‌وگوها قرار نمی‌گیرد و به عنوان بخش ضروری و کامل کننده در نشست‌های صلح افغانستان در نظر گرفته نمی‌شود.

در همین حال محسن پاک آئین رئیس بخش افغانستان وزارت امور خارجه ایران می گوید:وضعیت افغانستان برای ایران به‌عنوان کشور همسایه خیلی مهم است

او تاکید کرده است  (تنوع مسایل مختلف افغانستان مانند تروریزم ٬مواد مخدر، روابط دو جانبه ایران و افغانستان و تهدید نیروهای خارجی در این منطقه، از جمله مواردی است که ایجاب می‌کند ایران به طور طبیعی باید نسبت به مسایل افغانستان حساسیت نشان دهد و به نحوی تأثیرگذاری خودش را بر تحولات آینده افغانستان حفظ کند.)

مقامات در کابل به این باور اند که آنها توازن در روابط شان را با کشورهای دیگر مدنظر دارند مگر به جنگ نیابتی در کشور شان اجازه نمی دهند  و همچنان هیچ کشور حق ندارد که خطوط روابط بیرونی افغانستان را نشانی کند ومسیر آن را تعیین کند.

دولت افغانستان منافع مشروع کشور های بیرونی در افغانستان را احترام می گذارد ونسبت به آن پابند است٬در عین حال ازکشورهای دیگر می خواهد که در روابط شان با افغانستان اصل روابط دولت محور را مدنظر داشته باشند و کشور های که متهم به جنگ نیابتی در افغانستان اند٬ منافع یک دیگر را احترام کنند در چنین یک حال می توان از صلح در افغانستان ومنطقه سخن گفت . 

ا – ب

ممکن است شما دوست داشته باشید