روزنامه ملی انیس

روز معلم و مشکلات  ماندنی آموزگاران در افغانستان

سیزدهم میزان روز معلم در افغانستان بیشتر برای آموزگاران در کشور یک روز کلیشه یی است تا گرامیداشت از کار و فداکاری این قشر زحمتکش. از سیزدهم میزان در افغانستان به عنوان روز معلم در کشور تجلیل میشود . روز معلم مفهوم و معنای وسیع و گسترده دارد که در نهایت به ارزش دهی به مقام کسی است که انسان را راه انسانیت میاموزد خوبی ها را از زشتی جدا میکند  و رهنمای انسان به سوی روشنایی میگردد.

۱۳میزان روزپر مسمی است  مگر معلمین افغان در وجود ناهنجاری های موجودکمتر از ارزش های که برای یک معلم تعریف شده سود میبرند .

معلم افغان در شرایط و روزگاری  وظایف شان را دنبال میکنند که چالش های  زیادی ازتهدید های امنیتی تا اقتصاد ورشکسته و اجتماع نا بسامان  روان شان را خسته ساخته است حتا میتوان گفت که مصؤنیت روانی معلم و معارف به گونه نگران کننده سقوط کرده است  که بدون شک چنین یک حالت  بر روند آموزش و پرورش در کشور اثر گذاشته و در حال حاضر از معارف بر خودار هستیم که کیفیت مناسب ندارد

حسینه یوسفی یکی از معلمان در مکتب اناث بی بی مهرو می‌گوید: روز معلم برای او به یک روز بی مفهومی میماند کارو رسالت یک معلم  دوامدار است مگر دولت در یک سال فقط یک بار به فکر آن میشود که در نظام آنها بنام آموزش و پرورش ٬ معلم و معارف هم چیزی وجود دارد  این روز برای ما یک روز تکراری و برای شاگران ما یک روز تفریح و برای مسئولان ما یک روز تبلیغ و مطرح کردن‎شان است.

سال پار برای ما از ازدیاد حقوق گفتند از ایجاد شهرک گفتند  از این و از آن گفتند آنچه سال گذشته گفته شد تکرارگپ های سال های گذشته از آن بود و حالا هم چیزی که گفته میشود تکرار همان گفته های گذشته است  در حالیکه در زندگی معلم هرسال یک تغییر میاید مگر تغییر منفی سفره ها تهی تر و جیب های شان خالی  رنج و آلام که از ناحیه نبود امنیت وجود دارد حرف دیگریست که ما را آزار میدهد نا ملایمت های اجتماعی  بخصوص سقوط ارزش معلم درس و ادب در مکاتب مشکل نگران کننده از هر مشکل دیگر است .

حسینه می‌افزاید: معلمی که وضع اقتصادی خوبی نداشته باشد نمی‌تواند با فکر آرام به شاگردان درس دهد او میگوید که خودش با بسیار اقتصاد پائین تلاش به تربیه شاگردان میکند.

فقر، غربت، بیچارگی و بی‎سرپناهی تنها درد حسینه یوسفی نیست بلکه تصویری از زندگی سایر معلمین است که با آن دست و گریباناند.

هم اکنون در افغانستان حدود یکصد و شصت هزار معلم تدریس می‌کنند که به مشکلات اقتصادی  سیاسی و امنیتی دچاراند . آنها گاهی توسط گاز و گاهی توسط آب مسموم می‌شوند. بسیاری اوقات اتفاق افتاده که در مناطق نا امن مدارس به آتش کشیده شده و معلمان زیادی جان باخته‌اند.

مشکل در این است که مسئولان بیشتر به حرف های کلیشه یی ، تشریفاتی پرداخته اند و بیشتر از معارف و معلم و مشکلات که دامنگیر آنها است برای مطرح ساختن خود استفاده میکنند. در حالیکه معلم یک ارزش معنوی و عامل بیداری و هوشیاری در جامعه است .

آموزگاران در افغانستان  نه‎تنها خود از ناامنی ها در کشور رنج میبرند بل در حالات مستقیماً هدف قرار گرفته اند. ما شاهد حوادث اسفبار در برابر آموزگاران در بخش های زیادی از کشور هستیم همین که هزاران مکتب در کشور بر روی اهل معارف بسته است، همین که صدها هزار طفل از رفتن به مکتب محروم اند همین که گروه های مسلح مخالف مکتب و مدرسه را ساحه نظامی میسازند و از این مکان ها به عنون هسته های نظامی استفاده می نمایند و یا این که معلمان ما در بخش های از کشور از معاش ناچیز خود برای طالبان و یا داعشی ها به اصطلاح مالیه میدهند ، به روان معلمان با رسالت و با تعهد ما یک ضربه بزرگ روحی است.

اما وزارت معارف افغانستان نسبت به بهبود وضع آموزگاران در سال‌های آینده ابراز خوشبینی می‌کند.

نوریه نهضت سخنگوی وزارت معارف در صحبت اش در خصوص مشکلات معلمین گفت که سال ۱۳۹۷ نقطه عطف در معارف کشور بود و بیشترین توجه به معارف کشور در بهبود کیفیت آن صورت گرفت.

وی در خصوص توزیع نمره زمین به معلمان گفت که آنها۹۸ شهرک معلم را در ۲۸ ولایت کشور ایجاد کرده اند که جمعاً ۹۶۵۲ قطعه زمین رهایشی توزیع شده و ۶ هزار هکتار زمین در دسترس‎شان قرار گرفته که کار بالای آن جریان دارد و در آینده به معلمین توزیع خواهد شد.

او افزود که کار شهرک های دیگر هم در جریان است .

خانم نهضت گفت وزارت معارف یک طرز العمل دارد تا زمانیکه کار اعمار بالای شهرک و زمین ادامه میداشته باشد توزیع صورت نمی گیرد چون همین که زمین به دسترس معملین قرار میگیرد  دوباره به فروش میرساند. وی در باره معاش معلمین گفت معاش به سیتم رتب است و بعضا نسبت بعضی مشکلات  امنیتی معاش شان با تأخیر توزیع میشود

خانم نهضت در رابطه به برنامه های معارف توزیع داده گفت که در سال جاری یازده هزار و دوصد نود و دومعلم را تحت ارتقا ظرفیت قرار دادیم و این برنامه ها همچنان ادامه دارد .

وی همچنان گفت که در حدود هجده هزار بست از سوی وزارت مالیه به وزرات معارف وعده داده شده و ما چشم به راه تحقق آن هستیم.

نوریه گفت که تلاش ما بخاطر مسلکی شدن معلمان ادامه دارد و به همان اندازه که یک معلم مسلکی میشود در پرداخت معاش و حقوق ان نیز تغییر بوجود می آید.

مگر آموزگاران و فعالان مدنی  به این گفته نه تنها قتاعت نمیکنند بل آن را حرف های تکراری میدانند در حالیکه معلم و معارف به دستگیری و معاونت نیاز دارند معاونت که دور از دغدغه های سیاسی و منفعت طلبانه باشد .

آنها تاکید دارند که معارف با پدیده های زشتی مواجه است فساد اداری، مسایل قومی و سمتی  و بالاخره دید سیاسی نسبت به معارف و مکاتب خیالی میراث های زشتی اند که رهبری جدید وزارت معارف را به تحرک و کار هدفمندانه فرا میخواند.  طبق گزارش وزارت معارف در حال حاضر بالاتر از دوصد و سی و یک هزار معلم در سطح کشور مصروف کار اند که ۳۲ درصد آن را اناث تشکیل میدهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید