روزنامه ملی انیس

روابط با جاپان برای افغانستان از جایگاه شامخ برخوردار است

محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه، روز جمعه با موتیگی توشی‌میتسو وزیر خارجه جاپان از طریق تلیفون صحبت کرد.
در آغاز موتیگی اظهار داشت که جاپان روند صلح افغانستان را از نزدیک تعقیب و از آن حمایت می‌کند. وی افزود، ما از پیشرفت‌های انجام شده خوشحالیم؛ اما کارهای بیشتری در این روند باید صورت بگیرد، طالبان باید تعهدات خود را عملی نمایند و خشونت‌ها کاهش پیدا کند. آقای موتیگی از اشتراک فعال خود در کنفرانس ژنیو اطمینان داده علاوه کرد که تعهدات ما در این کنفرانس نهایی شده است و در جریان کنفرانس آن را به مردم افغانستان و جامعۀ جهانی اعلام می‌کنیم.
سپس اتمر ضمن قدردانی از کمک‌های جاپان برای افغانستان طی ۱۹ سال گذشته و حمایت آن کشور از روند صلح افغانستان گفت، روابط با جاپان برای افغانستان از جایگاه شامخ برخوردار است. مردم افغانستان خدمات و قربانی داکتر ناکامورا و خانم بوگاتا در افغانستان را به دیده قدر مینگرند. ما خواهان آنیم که جاپان در کنفرانس ژنیو نقش مهم و اساسی را بازی کند. وزیر امور خارجه بادرنظرداشت نقش جاپان در انکشافات جهانی، حمایت دولت جاپان را از روند صلح مهم و ارزنده خواند.

ممکن است شما دوست داشته باشید