روزنامه ملی انیس

روابط افغانستان و پاکستان به بحث گرفته شد

ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه ، با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پاکستان، روز دوشنبه ملاقات کرد.

به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، دو طرف روی گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، امنیتی، تقویت تجارت میان دو کشور ومشکلات مهاجرین افغان صحبت کردند.

طبق یک خبر دیگر، ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه ، با سهیل محمود معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پاکستان، ملاقات کرد.

دو طرف روی گسترش و بهبود هر چه بهتر روابط میان دو کشور، روند صلح، توسعه تجارت، ترانسپورت، بهبود شرایط زندگی مهاجران افغان و روند برگشت باعزت آنان به وطن و همچنان سفر که قرار است در این نزدیکی ها رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به پاکستان صورت بگیرد ، صحبت کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید