روزنامه ملی انیس

رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ مرگ استاد کشمی را ضایعه خواند

رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ از مرگ استاد درمحمد کشمی ابراز تاثر کرد.
استاد درمحمد کشمی آوازخوان محلی پرآوازۀ کشور بود و در نواختن دمبوره و غیچک نیز دست بالایی داشت.
وی در قریۀ فرخجانی های ولسوالی کشم بدخشان زاده شد و از جوانی به سرایش آهنگ محلی و نواختن دبموره پرداخت و در میان مردم شهرت یافت.
مرحوم استادکشمی برای اجرای کنسرت به آلمان، فرانسه، آسپانیا، امارات متحده عربی، تاجکستان، ترکمنستان و ایران سفر کرده بود.
او به اثر بیماری یی که عاید حالش بود، به عمر ۸۸ سالگی درگذشت.
رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ مرگ این هنرمند نام‎دار کشور را در عرصه هنر موسیقی کشور ضایعه می داند و از خداوند منان برای وی بهشت برین و به جامعۀ هنری کشور، خانواده و اقارب مرحومی صبر و شکیابی مسئلت دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید