روزنامه ملی انیس

رهایی ۱۸۰ زندانی طالب از زندان‌های افغانستان

دفتر شورای امنیت ملی می‌گوید که حکومت افغانستان ۱۸۰ زندانی طالب را به خاطر روند صلح از زندان‌های افغنستان رها کرد.
حشمت الله ناطق مسئول ارتباطات با رسانه‌های دفتر شورای امنیت ملی دیروز در تماس با خبرنگار آژانس باختر تایید کرد که به خاطر تسهل در روند صلح ۱۸۰ زندانی طالب از زندان‌های افغانستان رها شدند.
ناطق افزود روز گذشته ۱۸۰ زندانی طالب که شامل فهرست ۵ هزار تنی طالبان اند از بند رها شدند که با رهایی آنان شمار کل رها شدگان به ۴۱۹۹ تن رسید.
او گفت: طالبان ادعا دارند که ۱۰ زندانی نیروهای امنیتی را در قندهار رها کردند اما برای ما تا هنوز ثابت نشده است و بررسی‌های ما در رابطه ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید