روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رهایی زندانیان، مشروط به کاهش خشونت ها

یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان از تأخیر روند رهایی زندانیان به دلیل اصرار طالبان، روی رهایی ۱۵ قوماندان ارشد آن گروه خبر داده، گفت که طالبان اصرار به رهایی کسانی دارند که دست شان به خون مردم آغشته و در حملات انتحاری و مرگبار دست داشته اند، بنابراین حکومت افغانستان نمی تواند، زندانیانی را که در کشتار مردم دست داشته اند، رها سازد.
عبدالمتین بیگ رئیس اداره مستقل ارگان های محلی روزدوشنبه طی صحبتی به رسانه ها گفت که رهایی پنج هزار زندانی طالب تعهد حکومت افغانستان نیست، بلکه از امریکا بوده است، اما حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح دراین مورد انعطاف نشان داد. وی تأکید نمود که رهایی زندانیان طالب مشروط به کاهش خشونت و مرحله وار صورت خواهد گرفت و حکومت آماده است که در مرحله اول چهارصد زندانی طالب را رها کند، اما بعد از اظهارات عبدالمتین بیگ، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز دیروز در تویترش نگاشت که تیم فنی این گروه دیگر در نشست های بی نتیجه شرکت نمی کنند. وی حکومت افغانستان را متهم به بهانه گیری در راستای رهایی زندانیان شان کرد.
رهایی زندانیان طالب در حالی به تعویق می افتد که براساس توافق نامه صلح که اخیراً میان امریکا و طالبان در قطر به امضا رسید، قرار بود که پنج هزار زندانی طالب و یکهزار زندانی دولت افغانستان آزاد شوند، اما شدت حملات اخیر طالبان بر مواضع نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، همچنان اصرار بی حد طالبان بر رهایی ۱۵ قوماندان ارشد این گروه، این روند را به بن بست مواجه کرده است.
هرچند به گفته عبدالمتین بیگ رهایی زندانیان طالب، تعهد حکومت افغانستان نبوده، بلکه از امریکاییان است، اما دولت افغانستان به خاطر رسیدن به یک صلح عادلانه و پایدار در این مورد انعطاف نشان داد و حاضر به رهایی زندانیان طالب گردید و اکنون نیز دولت افغانستان مطابق فرمان رئیس جمهور غنی متعهد به رهایی زندانیان طالب به شکل مرحله وار مطابق به یک طرزالعمل مشخص با درنظرداشت سن، وضعیت صحی و آسیب پذیری آنها در برابر ویروس کرونا می باشد، اما اینکه دولت افغانستان رهایی پنج هزار طالب را از زندان های دولت افغانستان مشروط و مقید به کاهش خشونتها می داند، طبعاً این خواست اساسی مردم افغانستان است زیرا این مردم اند که هر روز قربانی خشونتها می گردند.
پس در این صورت، طالبان به خاطر اینکه رهایی زندانیان منجر به صلح پایدار و عادلانه در کشور گردد، باید خشونتها را کاهش دهند، آتش بس را اعلام نمایند تا فضای اعتماد ایجاد گردد و زمینه برای گفتگوهای بین الافغانی مساعد شود تا اینکه به خواست خداوند(ج) به یک توافق سیاسی که مورد پذیرش عموم مردم افغانستان باشد، برسیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید