روزنامه ملی انیس

رمز پیروزی و موفقیت مردم افغانستان، در اتحاد شان است

چهارمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سالروان با اشتراک گسترده مردم افغانستان برگزار شد و  یک روز دیگری نیز در  تاریخ سیاسی کشور درج گردید.

شهروندان کشور با تمام تهدیدهای امنیتی و هشدارمخالفان مسلح دولت به پای صندوق های رأیدهی رفتند تا سرنوشت خود را به دست خود رقم بزنند و اکنون نیز برای اعلام نتایج ابتدایی لحظه شماری می کنند، زیرا این شهروندان در روز برگزاری انتخابات، مسئولیت و وجیبه ملی و دینی خویش را در قبال منافع ملی کشور، ادا کردند و اکنون از کمیسیون های انتخاباتی می خواهند تا با کمال امانت داری نتایجی را به مردم ارائه نمایند تا مورد قناعت همه طرفها باشد و نگذارند تا دیگران در رابطه به سرنوشت مردم ما، تصمیم بگیرند.

به اساس جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات باید نتایج ابتدایی به تاریخ ۲۳عقرب اعلام گردد، اما برخی از رسانه ها و آگاهان امور با پیش داوری از تأخیر این روند سخن می زنند که تأخیر بیش از حد این روند، برای مردم افغانستان پذیرفتنی نخواهد بود،زیرا آینده سیاسی کشور بستگی به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دارد و قرار است بعد از اعلام نتایج و ایجاد حکومت جدید، گفتگوهای صلح توسط این حکومت به جدیت آغاز گردد.

هرچند حکومت وحدت ملی از تکمیل فهرست اشتراک کنندگان نشست جمهوری چین که قرار است در آینده نزدیک در بیجینگ پایتخت آن کشور برگزار گردد، خبر می دهد، اما این مسئله واضح و هویدا است که حکومت جدید قادر خواهد شد تا این روند را با قاطعیت وجدیت رهبری و از مردم افغانستان و نمایندگی کند و در باره سرنوشت مردم افغانستان نیز تصمیم بگیرد. از اینرو کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت سنگین و خطیری را بدوش دارد که در پهلوی این مسئولیت، گسترش اعتماد حکومت آینده افغانستان نیز در سطح ملی و بین المللی و ادامه کمک های جامعه جهانی به این کشور بستگی به عملکرد کمیسیون های انتخاباتی دارد.

زیرا صیانت از آرای مردم افغانستان به مثابه یک امانت خطیر ملی، وظیفه یی است که به عهده کمیسیون های انتخاباتی قرار دارد و این کمیسیون را باردیگر در معرض دید همگان قرار داده است که چگونه از این آزمون موفقانه بدر می شود، زیرا با تأسف امروز کشور ما از لحاظ ساختار و تعدد احزاب سیاسی، جهادی و جناح بندی های سیاسی در وضعیت خوبی قرار ندارد، از این رو کمیسیون مستقل انتخابات برای اینکه بتواند نقش خود را در انتقال مسالمت آمیز قدرت موفقانه بازی کند، بایست نتایجی را پیشکش ملت نماید تا مورد پذیرش همه طرف ها قرار گیرد و هیچ بهانه دیگری برای عدم پذیرش آن باقی نماند و رأی دهندگان نظام جمهوریت نیز باید خود را از تعلقات تباری، حزبی وجناحی نجات دهند و با نگاه ژرف وبیطرفانه به آینده سیاسی کشور، نتایج اعلام شده را بپذیرند و این روند را از بحرانی شدن رهایی بخشند و اگر از این امکانات، هوشیارانه و آگاهانه استفاده نکنند، دموکراسی به معنای واقعی آن تحقق نخواهد یافت و مردم افغانستان اولین بازندگان انتخابات
خواهند بود. 

ممکن است شما دوست داشته باشید