روزنامه ملی انیس

راه تورخم مسدود شد، اما سه را ه دیگر باز است

خان جان الکوزی معاون اتاق و سرمایه گذاری افغانستان در رابطه به افزایش قیمت مواد خوراکه در کشور گفت: راه تورخم مسدود شد و یگانه مشکل اساسی مشکل راه بندی است ، که بر قیمت مواد خوراکه تأثیر کرده است.

الکوزی که در این مورد با خبرنگار آژانس باختر صحبت می کرد افزود:مواد ارتزاقی اضافه از ۶۰ درصد از راه کراچی وارد می شود که شامل روغن، آرد، برنج می‌باشد فعلاً راه مسدود شده است و با استفاده از مسدود شدن تورخم فروشنده ها قیمت مواد خوراکه را بلند بردند.

وی افزود، اتاق تجارت با در نظر داشت مشکلات اقتصادی مردم موضوع را به شورای اقتصادی راجع کرده است .

وی افزود، خوشبختانه راه ترکمنستان و ازبیکستان و ایران باز است و روزانه رفت و آمد دادوستد جریان دارد

وی خاطر نشان کرد اتاق تجارت کوشش می کند قیمت مواداز این اضافه نشود و بیشتر کوشش می کند که قطحی صورت نگیرد .

ممکن است شما دوست داشته باشید