روزنامه ملی انیس

راه اندازی کمپاین منع استفاده از پلاستیک

شبکه خبر نگاران حفاظت از محیط زیست  کمپاین منع استفاده از پلاستیک را درکابل براه انداختند.

به گزارش آژانس باختر در نشست که به این مناسبت خبر نگاران حفاظت از محیط زیست داشتند حمید ځاځی مسوول اداره میدیوتیک افغانستان در رابطه به آلوده گی محیط زیست ،عوامل وحفاظت آن صحبت کرده در وضعیت کنونی پلاستیک را عامل عمده آلودگی آب ،خاک وهوا دانسته افزود که بر تمامی شهریان کابل است که جهت حفاظت محیط زیست شهر کابل از پلاستیک استفاده نکنند.

حاحی نقش رسانه ها را در ترویج فرهنگ عدم استفاده از پلاستیک کلیدی خوانده افزود که خبر نگاران با نشر اخبار،گزارشها وپیام های تصویری میتوانند به مردم در زمینه اطلاع رسانی کنند .

همچنان د راین نشست بصیر امین آمر تجزیه وتحلیل اداره حفاظت از محیط زیست در رابطه به آلودگی هوا ،علل واثرات آن بر صحت انسان ومحیط زیست وادریس توخی در مورد  آلوده گی آبهای زیر زمینی تاثیرات کوتاه مدت ودراز مدت آن بر صحت انسان عوامل آلودگی وراه های جلوگیری آن به خبر نگاران معلومات همه جانبه ارائه کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید