روزنامه ملی انیس

راهکار صلح و ثبات در افغانستان

صلح و امنیت از جمله نیازهای فطری بشری است و تنها در سایه این موهبت الهی است که می توان به رشد و تعالی در جامعه دست یافت. در طول سال ها جنگ در کشور دستیابی به صلح و امنیت گویی به آرزویی دست نیافتنی مبدل شده است وضرورت وجود صلح در این کشور به خوبی نمایان است.

به نظر می رسد صرف نظر از بسیاری عوامل خارجی در عدم دستیابی به صلح در کشور، شناخت این اصل بر اساس مبانی اسلامی و دستورات قرآنی با توجه به اوضاع کنونی در افغانستان قابل بررسی است.

دین مبین اسلام که خود منادی صلح در جهان است در آموزه های خود به خوبی اهمیت این اصل را مشخص می سازد.

مقدمه:

سال های متمادی جنگ و ناآرامی در افغانستان صدمات و خسارات جبران ناپذیری به این کشور ومردمانش وارد ساخته است.

 عدم وجود صلح و بروز اختلاف در میان اقوام و احاد جامعه از سویی و حملات تروریستی گروه های منسوب به القاعده دراین کشور، امنیت و صلح را به مخاطره انداخته است.

بی گمان در این تراژیدی غمبار مردم قربانی اصلی نا امنی ها هستند، چه آنان که در کشور ماندند و متحمل سخت ترین
رنج ها شدند و چه آنانی که به کشورهای همجوار پناهنده شدند و رنج آوارگی را به جان خریدند همگی از صدمات عدم امنیت در کشور لطمه دیدند.

از آنجا که صلح از اصول دین مبین اسلام است و پایبندی به آن از وظایف شرعی هر مسلمان است بر آن شدیم تا بار دیگر به شناخت آموزه های اسلامی و سیره بزرگان دین به موضوع صلح بپردازیم.

در این مقاله در صدد آن هستیم که
با تأکید بر آموزه های اسلامی و شناخت سیره بزرگان دین بتوانیم الفت و مودت را درمیان مسلمانان به ویژه در افغانستان غنا بخشیم و مسیری به سوی صلح و امنیت بگشاییم.

مفهموم شناسی:

صلح در لغت به معنای سازش و ضد فساد و ازبین بردن نفرت است. این واژه در علوم سیاسی به معنای آرامش و امنیت عمومی در کشور است. در قرآن کریم این واژه در معنای سلم نیز به کار رفته است.

بی گمان صلح خواهی و زندگی همراه با سازش و مسالمت از نیازهای فطری بشری است در دین مبین اسلام که دینی جامع و کامل است این مهم مورد توجه و عنایت واقع شده است وعمل به دستورات و راهکارهای صلح و امنیت از وظایف شرعی مسلمانان است.

امنیت در لغت به معنای در امان بودن ایمنی و آسودگی است. ایمان نیز از همین ماده و به معنای قرار دادن خود و دیگران در امن و آسایش است. زیرا مومن با پذیرش ایمان، خود را از عذاب الهی حفظ می کند. در اصطلاح سیاسی و حقوقی به حالت فراغت از هرگونه تهدید و یا حمله و نیز آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را امنیت گویند و به صورت امنیت فردی اجتماعی، ملی و بین المللی کاربرد دارد.

رابطه صلح و امنیت:

ناگفته پیداست که امنیت مولود صلح است. تنها در جامعه ای که برصلح استوار است و مردم در آن با هم زندگی مسالمت آمیزی دارند امکان برقراری امنیت وجود دارد.

پس این دو اصل در کنار یکدیگر معنا
می یابند. در سایه این صلح و ا منیت است که کرامت انسانی حفظ خواهد شد و همکاری میان انسان ها همراهی با مودت و مسالمت را رقم خواهد زد. جامعه و مردم به سوی پیشرفت و علم رهنمون خواهد شد.

اسلام داعیه دار صلح در جهان:

اسلام منادی صلح و دوستی میان تمام انسان هاست و دیدگاه اسلام در باره روابط انسان ها در زندگی اجتماعی بر پایه صلح
و همکاری نیکو کارانه بشری استوار
است. خداوند(ج) در قرآن کریم
می فرماید:

«ای آدمیان ما شما را از زن و مرد آفریدیم و بر دسته ها و طوایف گوناگون قرار دادیم تا با یکدیگر آشنا شوید و بدانید که در این میان آنکه نزد خداوند گرامی ترین است که پرهیزکار باشد و خداوند بر همه چیز آگاهی دارد.»

اما این اصل میان مسلمانان به وظیفه شرعی مبدل شده است و اجرای آن برای هر مسلمانی واجب است.

 به طور مثال در آموزه های اسلام بر هر مسلمانى توصیه شده هنگامی که به مسلمان دیگر برخورد کند به یکدیگر سلام
بگویند.

سلام ثناى بندگان صالح خداوند است. خداوند در قرآن مى‏فرماید:

«بهشتیان زبان شوق به تقدیس خدا گشایند که بار الها تو از هر نقص و آلایش پاک و منزهى و درود آنها در بهشت “سلام” است و آخرین سخنشان حمد پروردگار عالمیان است. »

سلام هدیه مؤمنان به یکدیگر نیز هست که باعث نزدیکی قلوب و الفت و دوستی در جامعه خواهد بود که خود زمینه ساز نوعی صلح در میان مسلمانان است.

در معنای بزرگتر ارشادات الهى، مومنین و ایمان آورندگان دعوت به صلح می شوند. در قران کریم آمده است:

«بگو: اى اهل کتاب، بیایید از آن کلمه حق که میان ما و شما یکسان است پیروى کنیم که به جز خداى یکتا را نپرستیم، و چیزى را با او شریک قرار ندهیم، و برخى برخى را به جاى خدا به ربوبیّت تعظیم نکنیم. پس اگر از حق روى گردانند بگویید: شما گواه باشید که ما تسلیم فرمان خداوندیم.» خداوند جهان ما را به صلح رهنمون شده است تا در راه تامین آن، چشم از چند کیشى بپوشیم و وجود کسى را که به آیین ما در نیامده است عامل دشمنى و تجاوز قرار ندهیم.

پس مسئله صلح در اسلام موضوعی اصیل و ریشه داری است که ارتباط و پیوند ناگسستنى و محکمى باطبیعت اسلام و نظریه عمومى و کلى آن درباره جهان و زندگى و انسان دارد.

صلح در آیات قرآن :

خداوند در آیات متعددی مسئله صلح را مورد عنایت قرار داده است و مى‏فرماید:

«اى اهل ایمان، همگی در مقام تسلیم خدا در آیید و از وسوسه های شیطان پیروى مکنید که او همانا شما را دشمنى آشکار است.»

دین اسلام صلح و آشتى را فقط در میان مسلمانان نمى‏داند بلکه ‏در زمان جنگ مسلمانان با مشرکان نیز به مسلمانان توصیه به سازش نموده و مى‏فرماید:

«و اگر دشمنان به صلح ومسالمت تمایل داشتند تو نیز مایل به صلح باش و کار خود به خدا واگذار کن که خدا شنوا و داناست.»

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید