روزنامه ملی انیس

راهکار جذب معلمان مسلکی در مکاتب باید سراغ گردد

تجارب کشورهای مترقی و پیشرفته در پروسه علم و دانش گواهی می‏دهد که یگانه راهکار گسترش عرصه های فرهنگی، علمی اجتماعی و سیاسی به توسعه معارف و نهادهای آموزشی هر کشور وابسته گی دارد. به این معنی به هر اندازه که سطح علم و دانش در کشور ارتقا یابد و به هر اندازه که جوانان کشور به زیور علم و دانش آراسته گردند، به همان پیمانه عرصه های فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی گسترش یافته و به مدارج عالی ترقی ارتقا می یابد و از همه مهمتر کشور به سوی خودکفایی نزدیک می شود.

از جانب دیگر بر اساس تأکید محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور «توسعه معارف و دسترسی فرزندان مردم به تعلیم و تربیه یک ضرورت ملی و حیاتی گفته می شود» بناءً برای توسعه و انکشاف عرصه های معارف لازم است تا مسایل که شرایط سوء استفاده کم‎کاری و فساد را در معارف افزایش می دهد باید جلوگیری گردد.

این تأکید و بررسی در حالی بیان می شود که بر اساس ارزیابی های به عمل آمده در عرصه معارف عقب ماندگی فرهنگی، علمی و‏پدیده ناخوشایند بی سوادی به عنوان یک بحران خاموش که ما در تمام بدبختی ها و رنج نهایت بزرگی در برابر مردم افغانستان قرار داده است در شرایط کنونی عامل سرگردانی و کم دانشی مردم کشور ما وانمود می گردد.

بنابرآن نیاز است تا مبارزه در برابر این دشمن خاموش را تمام مسئولان عرصه معارف و مردم آگاه این سرزمین در سرخط مسئولیت های خویش قرار دهند. زیرا از نگاه گسترش سواد، متأسفانه کشورما با موجودیت چالش های کنونی و بدامنی هایی که زندگی مردم را به مخاطره انداخته بر اساس ارقام ارائه شده و جمعبندی هایی که صورت گرفته است یکی از کم سوادترین کشورها در سطح جهان به شمار می رود.

این بیان و ارزیابی از طریق پژوهشگران در حالی ارائه می گردد که نظر به اظهارات سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری، در سال های گذشته بالاثر وجود فساد و تخطی از قانون در قراردادها  استخدام کادرهای آموزشی، چاپ کتب و اعمار مکاتب، خسارات و خدمات جبران ناپذیری بر پیکر معارف وارد گردیده است، در حالی که نظر به ارزیابی ها، پول های زیادی و بودجه های وافری از خزینه دولت به عناوین مختلف از طریق مسئولان وزارت معارف کشیده شده است. بدون آنکه به صورت واقعی کارهای سازنده در عرصه معارف با اندازه نیاز و ضرورت راه اندازی گردیده باشد. اگرچه ناامنی و جنگ های دوامدار به عنوان مانع بزرگ در عرصه گسترش معارف بی تأثیر نبوده، ولی بروز حوادث غیر مترقبه یکی از عمده ترین مشکلات در سطح معارف بوده است که در طی سالهای اخیر و تا اکنون بخش های وسیعی از کشور را از نعمت سواد و دسترسی به معارف محروم ساخته است که برای جبران این خسارات علمی و آموزشی توجه زیاد و سراغ راهکارهای سازنده نیاز است.

خوشبختانه که تأکید و تلاشهای مؤثر و مفیدی امکان دارد در سطح حکومت وحدت ملی در عرصه های معارف آغاز و ممکن است که در سالهای آینده در مورد معارف و عرصه های تحصیلات عالی با تطبیق برنامه های اصلاحی و تنظیم سازی این بخش ها تغییرات خوبی رونما گردد و موضوع تسریع بخشیدن فعالیت های معارف در اولویت برنامه های کاری مسئولان این عرصه قرار گیرد. حکومت وحدت ملی مصمم است تا از طریق نیروهای امنیتی و دفاعی با تشدید عملیات های نظامی و پاک سازی مناطقی که تعدادی از مکاتب در آن ساحات مسدود می باشد، مکاتب مذکور را دوباره بازسازی و فعال سازند. قابل اذعان است که حکومت وحدت ملی به خاطر گسترش هرچه بیشتر عرصه های معارف، شورای عالی علمی را در بخش های فرهنگ و معارف و همچنان تحصیلات عالی ایجاد نموده که این تدابیر گام ارزشمندی در عرصه معارف گفته می شود. این در حالی است که بر اساس ارزیابی فعالیت های معارف در سالهای اخیر مشکلات زیادی در عرصه معارف و پروسه آموزشی و مکاتب وجود داشته و به خصوص از نگاه کادرهای مسلکی و معلمان مسلکی کمبودی های چشم گیری به ملاحظه می رسد. نبود کتاب و لوازم درسی، نبود تعمیر و محل تدریس از مشکلات  نهایت مهم است که در برابر شاگردان قدعلم نموده است در حالیکه هزاران تن از فارغان پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی، دارالمعلمین سیدجمال الدین افغان و مؤسسات دیگر به عنوان معلمان مسلکی با اسناد دست داشته شان بیکار اند، اینکه چرا این معلمان و تحصیل یافته های مسلکی را در بست های کمبود جذب نمی کنند و پروسه اخذ امتحانات شمولیت به معلمی کند به نظر می رسد، سوالی است که باید مسئولان وزارت معارف به آن پاسخ ارائه کنند و به قناعت معلمان منتظر به کار رسمی معلمی پرداخته شود. 

این در حالی است که بعد از دو سال انتظار و مشکل کمبود معلمان مسلکی به ویژه معلمان مضمون فزیک و ریاضی که در اکثر مکاتب معلمان مسلکی برای تدریس بخش ریاضی و فزیک کمبود است و حتا در بعضی از مکاتب این مضامین به صورت سال تمام و یا تکمیل سال تعلیمی تدریس نمی گردد یا اینکه توسط معلمان غیر مسلکی و بالمقطع تدریس می گردد که در این عرصه آموزش قناعت بخش نمی باشد و شاگردان دچار سردرگمی به خاطر آینده شان و به خصوص سپری نمودن امتحان کانکور می باشند، این در حالی است که از چند سال به اینطرف از طریق اداره مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای اکمال معلمان مسلکی در سطح شهرکابل و ولایات وعده توزیع فورمه های استخدام برای معلمان داده شده است ولی زمان توزیع فورمه ها و برگزاری امتحان این معلمان معلوم نیست. لازم است تا مطابق پلان تدابیری سرنوشت معلمان انتظار استخدام و رفع مشکل کمبود معلمان مسلکی معلوم گردد، تا در پروسه تدریسی نسبت کمبود معلمان مسلکی سکتگی رونما نگردد که بازهم برای رفع این مشکل وزارت معارف باید تدابیر همه جانبه اتخاذ نماید تا پروسه تدریسی مکاتب مطابق تقسیم اوقات و پروگرام های درسی تطبیق شود.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید