روزنامه ملی انیس

رئیس ستره محکمه : تمامی اقدامات  به خاطر تأمین شفافیت و مبارزه با فساداداری صورت گرفته است

قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه  دیروز با جیمز دیهارت معاون سفارت امریکا در کابل مشاور بخش سیاسی حاکمیت قانون سفارت و مشاور مبارزه  علیه فساد اداری ادارههمکاری های بین المللی  ان سفارت ،  ملاقات کرد .

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، درین ملاقات نخست  معاون سفیر امریکا درمورد ساحات همکاری با قوه قضائیه  که بیشتر معطوف به برنامه های اموزشی و کمک های مادی و تخنیکی می شود ، صحبت کرد و  اظهارداشت که بخش حاکمیت قانون ان سفارت باتوجه به نقش قوه قضائیه  درزمینه اعتماد سازی ، تامین عدالت و حاکمیت قانون هماهنگی های لازم را ایجاد کرده
است
.

موصوف همچنان ازروند آزمون ستاژ قضایی که قرار است  در آینده  نزدیک انجام داده شود موضوع  به صورت آنلاین به اگاهی متقاضیان  رسانیده شده است و نیز  از برنامه های قوه قضائیه در راستای مبارزه با فساد اداری  استقبال کرد  و شفافیت کاری و تلاش درزمینه های فوق را  موردحمایت قرار داد .

رئیس ستره محکمه  با ابراز امتنان از کمک های ان کشور با دولت افغانستان به خصوص با نهاد های عدلی و قضایی ، روی برنامه های اصلاحی قوه قضائیه در مطابقت به برنامه عمل واستراتیژی مبارزه با فساد اداری تماس گرفته  و ازآماد گی نشر فیصله های انتخابی به خاطر آگاهی عامه ،  اکمال روند ثبت و اشاعه دارایی های منسوبان قوه قضائیه که مطابق به قانون  صورت گرفته است ، تامین شفافیت کامل درآزمون ستا ژ قضایی  ونیز توجه به سیستم مدیریت قضایا  منحیث بانک معلوماتی ثبت قضایای جزایی  و مدنی یاد آوری کرد و  افزود که تمامی اقدامات  به خاطر تامین شفافیت کاری و مبارزه جدی با فساداداری صورت گرفته است و ستره محکمه  همچنان تلاش می کند تا شا خصهای مربوط به پلان تطبیقی برنامه عمل را بویژه در ساحات زیر بنایی تحقق ببخشد که نقش کمک های مادی و تخنیکی جامعه جهانی و کشور امریکا درین عرصه مفید وموثر خواهد بود .

طرفین درین ملاقات روی سایر مسایل مورد علاقه نیز تبادل نظر کردند .

ممکن است شما دوست داشته باشید